UCZELNIA DLA REGIONU :: Funkcje Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym woj. podkarpackiego
Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Funkcje Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym woj. podkarpackiego


 

 

Funkcje Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym woj. podkarpackiego (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6) – projekt zakończony (wrzesień 2007).

 

Celem projektu jest wyznaczanie i analiza uwarunkowań rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego (ROM) jako regionalnego centrum wzrostu i innowacji, oddziałującego pozytywnie na rozwój pozostałych terytoriów i podniesienie konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej.  Projekt umożliwił poznanie mechanizmów kształtowania procesów na terenie województwa na tle procesów europejskich, krajowych i makroregionalnych oraz podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności województwa.  Instytucje objęte wsparciem to jednostki samorządu terytorialnego, szczebla: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (75) jednostek, przedsiębiorstwa (40) i szkoły wyższe (5).  

 

Szczegółowe informacje: http://www.ig.wsiz.edu.pl/rom/ 

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry