Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Podkarpackie Miasteczko Informatyczne


 

 

 

W dniu 05.06.2007 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podpisała umowę z Wojewoda Podkarpackim na realizację projektu „Podkarpackie Miasteczko Informatyczne” w ramach działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Budowa linii światłowodowej

  • odcinek 1 – ul. Powstańców Warszawy – ul. Sikorskiego
  • odcinek 2- Campus Kielnarowa
  • odcinek 3 – przyłącz do Szkoły Podstawowej nr 8
 2. Modernizacja sieci LAN
 3. Budowa sieci WLAN
 4. Budowa systemu VoIP
 5. Zakup serwerów
 6. Zakup komputerów
 7. Budowa systemu Nadzoru i Bezpieczeństwa w tym:

  • System FIREWALL + IDS
  • System beckup’u i archiwizacji danych
  • System wykrywania i gaszenia pożarów
  • System monitoringu
  • Zarządzanie infrastrukturą IT
 8. Centralny Elektroniczny System obiegu Dokumentów (CESOD)

  Centralny Elektroniczny System Obiegu Dokumentacji (CESOD) tworzony jest z myślą o kompleksowej obsłudze urzędów w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów. Celem nadrzędnym systemu jest eliminacja problemów związanych z nadzorem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obsługą petentów urzędu. Stosowany przez Urzędy elektroniczny obieg dokumentów, gwarantuje przede wszystkim prawidłową i terminową obsługę spraw związanych z zarządzaniem dokumentami oraz terminowe załatwianie wszelkich spraw zgłaszanych przez petenta. System jest przy tym w pełni skalowalny pozwalający na taką rozbudową, która zapewni obsługę dowolnej ilości korzystających z niego urzędów.

 

 

 

opublikowano: 12 maja 2008 13:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry