UCZELNIA DLA REGIONU :: Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) – projekt w trakcie realizacji.

 

Obecnie z inicjatywy Zespołu Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej funkcjonują Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Krośnie oraz Tarnobrzegu. Są one kontynuacją działalności Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, który działał w roku 2006 w siedzibie WSIiZ. Naczelnym zadaniem tych punktów jest pomoc podkarpackim organizacjom w sięganiu po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez realizację szkoleń oraz spotkań informacyjnych oraz doradztwo nt. różnych aspektów realizacji projektów „miękkich”. Celem projektu jest stworzenie i rozwój inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich mogących uzyskać współfinansowanie z funduszy EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom z województwa podkarpackiego w realizacji trwających projektów finansowanych ze środków EFS. Potencjalni beneficjenci EFS (publiczne służby zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, ochotnicze hufce pracy, organizacje związków zawodowych, organizacje bezrobotnych, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły, jednostki naukowe oraz inne instytucje)  

 

Szczegółowe informacje:  http://www.tarnobrzeg.roefs.pl/ , http://www.krosno.roefs.pl/ 

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:51

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry