Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

EBC*L


 

Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego – EBC*L” (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1) – projekt zakończony (grudzień 2007).

 

Beneficjentami są osoby pracujące, zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego, chcące z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt umożliwia uczestnictwo w szkoleniu EBC*L oraz podejście do egzaminu certyfikującego, mającego na celu sprawdzenie i udokumentowanie posiadanej wiedzy i umiejętności biznesowych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw pod kątem finansowym, a także z ekonomią, zakładaniem przedsiębiorstw oraz oceną otoczenia firmy pod kątem jej konkurencyjności na rynku. Projekt skierowany był do osób pracujących z Podkarpacia, które podjęły inicjatywę zdobycia lub pogłębienia dotychczasowej wiedzy w obszarze ekonomiczno-prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej. Projekt zakładał przeprowadzenie 4 kursów EBC*L realizowanych w siedzibie Wnioskodawcy, co pozwoli zapewnić odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Organizacją kursów zajęło się Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ (pierwsze Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L w woj. podkarpackim).

 

Szczegółowe informacje: http://ebcl.wsiz.rzeszow.pl/ 

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry