UCZELNIA DLA REGIONU :: System Wspierania Gron Przedsiębiorczości
Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

System Wspierania Gron Przedsiębiorczości


 

 

„System Wspierania Gron Przedsiębiorczości” (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6) – projekt zakończony (czerwiec 2006).

 

Projekt stanowił inicjatywę służącą dynamizowaniu współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a biznesem na bazie zidentyfikowanych powiązań w ramach sieci przedsiębiorstw i instytucji (gron przedsiębiorczości). Jego istotą było wzmacnianie współpracy pomiędzy aktorami trzech wytypowanych na podstawie badań klastrów przemysłowych w celu pobudzania rozwoju technologicznego. Służyły temu spotkania przedsiębiorców i dostawców z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń branżowych, sektora B+R oraz samorządu terytorialnego, zainteresowanego wspieraniem gron na swoim terenie (Fora Technologiczne). Realizacja projektu przebiegała w trzech etapach: - Badanie gron przedsiębiorczości służące identyfikacji powiązań w obrębie gospodarki regionu, - Wzmacnianie współpracy pomiędzy aktorami trzech wybranych gron przedsiębiorczości oraz dostarczanie nowej wiedzy i informacji o innowacjach i technologiach (Fora Technologiczne). - Ewaluacja systemu wspierania technologicznego gron przedsiębiorczości.  

 

Szczegółowe informacje: http://www.ig.wsiz.edu.pl/grona/ 

 

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry