UCZELNIA DLA REGIONU :: Do pracy bez słów
Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Do pracy bez słów


 

 

„Do pracy bez słów” – (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, SPO RZL Działanie 1.4) – projekt zakończony (maj 2007).

 

Celem projektu było przede wszystkim przygotowanie 10 oddziałów PZG do skutecznego zwiększania możliwości niepełnosprawnych na rynku pracy. Realizacja projektu doprowadziła do podniesienia i usystematyzowania wiedzy doradców osób niepełnosprawnych słuchowo oraz wdrożenia nowoczesnych metod i technik poradnictwa. Projekt ten wykorzystywał nowoczesne technologie oraz metodykę pracy polegającą na połączeniu tradycyjnej edukacji oraz kursów distance learning. Budżet tego projektu wyniósł ponad milion zł. Przeszkolono 60 współpracujących z niepełnosprawnymi pracowników i wolontariuszy PZG w zakresie: 1.podstaw technik komputerowych i usług sieciowych 2.przygotowania do współpracy z niepełnosprawnym słuchowo przy wprowadzaniu go na rynek pracy (język migowy, podst. rynku pracy, doradztwo zawodowe, itp.) 3.współpracy z pracodawcą i instytucjami rynku pracy.  Projekt realizowany został we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych (PZG).

 

Szczegółowe informacje: http://www.krosno.roefs.pl/Page/exeSingle/?id=699

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry