Strona główna

Badania

Strona główna


 

 

Instytut Gospodarki (IG)

 

Instytut Gospodarki został utworzony 15 stycznia 2001 r. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie. Realizuje projekty badawcze, szkoleniowe i doradcze finansowane z funduszy Unii Europejskiej, wykonuje analizy i opinie ekonomiczne, jak również badania opinii i rynku. Aktywnie współpracuje z krajowymi instytucjami (m.in. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie), jak również z zagranicznymi organizacjami (m.in. Centre for International Research on Economic Tendency Surveys CIRET, Global Development Network GDNet.). Specjalizacją Instytutu są sprawy regionalne Podkarpacia, co znajduje odzwierciedlenie w realizowanych projektach, prowadzonych badaniach i ich publikacjach.

 

Oprócz projektów realizowanych ze środków unijnych, IG WSIiZ wykonał szereg ekspertyz i raportów dotyczących regionu (szerzej strona Instytutu Gospodarki).

 

 

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 12:03

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry