Strona główna

Badania

Strona główna

Zrealizowane badania


 

Instytut zrealizował dotychczas kilkanaście projektów, finansowanych z środków Unii Europejskiej, głównie o charakterze regionalnym, w tym:

 

 • Funkcje Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego
 • System Wspierania Gron Przedsiębiorczości
 • Podkarpacki monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych
 • Europejski rynek pracy
 • Zawody przyszłości a rozwój przedsiębiorczości w regionach peryferyjnych
 • Wykorzystanie finansowych środków zewnętrznych w budowie konkurencyjności regionów
 • Integracyjny entuzjazm czy obawy; postawy i oczekiwania podkarpackiej młodzieży
 • Postawy młodzieży wobec przedsiębiorczości
 • Zawody zjednoczonej Europy
 • Innowacyjność polskich MSP
 • Akademicka pomoc prawna i ekonomiczna
 • Ocena koniunktury gospodarczej województwa podkarpackiego
 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w regionach peryferyjnych
 • Warunki równoważenia rynku pracy na obszarach "ściany wschodniej" Polski
 • Nowe technologie obliczeniowe - analiza danych jako czynnik wspierający rozwój lokalny
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w regionach peryferyjnych
 • Zawody przyszłości w świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 12:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry