Strona główna

Badania

Strona główna

Publikacje


 

Instytut wydał kilkadziesiąt publikacji. Do najważniejszych należą:

 

  • Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, pod red. L. Woźniaka, J. Krupy, J. Grzesik, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
  • Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy, pod red. A. Grzesika, P. Grygla, G. Humennego, Wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2006.
  • P. Grygiel, A. Grzesik, G. Humenny Zawody nadwyżkowe i deficytowe w województwie podkarpackim, Wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2006.
  • Rozwój lokalny. Wybrane zagadnienia społeczne, pod red. A. Grzesika i W. Tabasza, Mitel, Rzeszów 2005.
  • Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, pod red. J. Krupy, J. Strojnego, W. Tabasza, Mitel, Rzeszów 2005.
  • Internet a zarządzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm, pod red. S. Ślusarczyka, R. Góry, J. Strojnego, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
  • Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, pod red. Z. Zioło, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
  • T. Skica, W. Tabasz, J. Strojny Finansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego, Mitel, Rzeszów 2005.
  • W. Tabasz, J. Strojny, Cukrownia "Ropczyce" S.A. Ćwierćwiecze firmy na tle miasta i regionu, Mitel, Ropczyce 2004.
  • Budżet samorządu powiatowego i gminnego jako instrument kształtowania lokalnej rzeczywistości. Powiat ropczycko-sędziszowski na tle powiatów sąsiednich, pod red. T. Skicy, J. Strojnego, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2004.

 

 

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 12:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry