UCZELNIA DLA REGIONU :: e-szkoła
Strona główna

Nowoczesne rozwiązania dla oświaty

Strona główna

e-szkołaSpecjaliści Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opracowali system ''e-szkoła - wirtualny dziennik''.

 

System eSzkoła jest zintegrowanym rozwiązaniem zapewniającym elektroniczną oraz zdalną obsługę placówek edukacyjnych. Przeznaczony jest dla szkół podstawowych, średnich, gimnazjów oraz ich organów założycielskich. Zapewniając tym ostatnim pełną kontrole nad podległymi placówkami.

 

 


Program ''e-szkoła - wirtualny dziennik'' uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


 

Szkoły, które wdrożyły program "e-szkoła - wirtualny dziennik"

 

 

Wirtualny dziennik stanowi elektroniczny odpowiednik dziennika tradycyjnego i ma za zadanie ułatwić pracę nauczycielom i dyrektorom szkół. Jego wdrożenie i pełne wykorzystanie pozwala na:

 • łatwiejszy kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Poprzez wykorzystanie łączy internetowych, rodzice mają możliwość bezpośredniego, pełnego i stałego monitoringu wyników w nauce swoich dzieci, ewentualnych nieobecności oraz uwag o ich zachowaniu,
 • dostatecznie szybką reakcję rodziców na wskazówki i opinie nauczycieli i wychowawców,
 • powiadamianie rodziców o terminach wywiadówek, zebrań szkolnych, wizyt kontrolnych, imprez okolicznościowych, itp.

Dzięki nadaniu każdemu użytkownikowi indywidualnego hasła, program pozwala na pełną poufność w relacji nauczyciel - rodzic.

 

Dyrektorom i nauczycielom program umożliwia:

 • sporządzenie tabelarycznego zestawienia wyników nauczania za pierwsze półrocze i całoroczne,
 • generowanie różnego typu obliczeń, np. średnia ocen w miesiącu, trymestrze, półroczu, całym roku,
 • zestawienia typu: frekwencja obecności, porównanie osiągnięć różnych roczników itp.,
 • kontrolę stopnia zainteresowania rodziców postępami ich dziecka w nauce.

 

Proponujemy rozwiązanie, które uzupełnia klasyczny, standardowy dziennik lekcyjny. Ponadto eSzkoła pozwala również na szybką komunikację na wielu platformach np.:

 • rodzic-nauczyciel,
 • uczeń-nauczyciel,
 • dyrekcja szkoły-rodzic.

 

Dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie, połączonego z globalną siecią Internet, za pomocą przeglądarki internetowej.

 

System od strony technicznej jest w całości obsługiwany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, co gwarantuje niezawodność rozwiązania, oraz redukcję kosztów związanych z jego utrzymaniem i administracją.

 

W świetle nowych przepisów dotyczących szkolnictwa będziecie mogli Państwo spełnić wymogi kuratorium przy minimalnym koszcie własnym (gotowe raporty, infrastruktura i obsługa realizowana bezpiecznie poza szkołą).

 

 

Program został podzielony na 5 modułów:

 1. administratora szkoły,
 2. wychowawcy klasy,
 3. nauczyciela,
 4. rodzica,
 5. ucznia.

 

 

 

I. Administrator szkoły – dyrekcja.

 

Do obowiązków tego użytkownika należy:

 • wprowadzanie danych nauczycieli własnej szkoły,
 • wprowadzanie nazw przedmiotów,
 • zakładanie klas i przypisywanie do nich wychowawców,
 • przenoszenie uczniów pomiędzy klasami.

 

 

 

 

II. Wychowawca klasy.

 

Do obowiązków tego użytkownika należy:

 • wprowadzenie danych uczniów,
 • wprowadzenie danych rodziców,
 • wprowadzenie przedmiotów dla swojej
 • klasy i przydzielenie do nich nauczycieli,
 • ewentualny podział uczniów na grupy przedmiotowe,
 • wprowadzanie ocen i list obecności.

 

 

 

III. Nauczyciel.

 

Do obowiązków tego użytkownika należy:

 • wprowadzanie ocen,
 • wprowadzanie list obecności,
 • kontakt z rodzicami.

   

 


IV. Rodzic.

 

Ma dostęp do następujących danych swoich podopiecznych:

 • oceny,
 • listy obecności,
 • dane archiwalne.

 

 

V. Uczeń.

 

Ma dostęp do następujących danych:

 • oceny,
 • listy obecności.

 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powyższą ofertą, prosimy o kontakt z Uczelnia pod numerem telefonu:
(0-17) 8661-188.

Ponadto możliwy jest dostęp do wersji testowej pod adresem: eszkola.demo.wsiz.rzeszow.pl

 

 

 

 

 

opublikowano: 9 października 2008 13:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry