Strona główna

Nowoczesne rozwiązania dla oświaty

Strona główna

system antyplagiatowy


 

http://system-antyplagiatowy.pl/

 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami plagiatów prac dyplomowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie stworzyła, wdrożyła i używa z powodzeniem już od czterech semestrów systemu antyplagiatowego. Dzięki temu udało się zapobiec już w kilkunastu przypadkach pojawieniu się prac-plagiatów.

System antyplagiatowy umożliwia porównywanie prac dyplomowych z istniejącą bazą dokumentów, która tworzona jest z wcześniej przeanalizowanych i zatwierdzonych prac. Wynikiem każdej operacji jest szczegółowy raport podobieństwa zawierający listę dokumentów, których zawartość powtórzyła się w sprawdzanej pracy oraz ich procentowy udział w analizowanej pracy. Algorytm porównywania jest odporny na pewne modyfikacje skopiowanego tekstu. Wyniki analiz obliczane są na dwa sposoby. Pierwszy uwzględnia wszystkie wyrazy w dokumencie, a drugi ignoruje tak zwane wyrazy szumu.

System antyplagiatowy może być udostępniany jako zwykły serwis WWW, przez który wprowadzany jest tekst sprawdzanej pracy, a po operacji sprawdzenia wyświetlany jest raport podobieństwa.

Inna możliwość dostępu do systemu polega na zainstalowaniu programu GUI na komputerze klienta, który dzięki temu na możliwość stworzenia lokalnej bazy prac dyplomowych oraz szerszy zakres funkcjonalności związany z ewidencją prac. Wynik operacji sprawdzania dostępny jest zarówno z poziomu programu GUI jak i z poziomu strony WWW, co ułatwia przeglądanie raportów z dowolnego miejsca.

Mechanizm działania systemu jest taki, że użytkownik może określić czy chce, aby prace były porównywane tylko z pracami jego uczelni, pracami z innych uczelni o tym samym profilu (np. Akademie Medyczne), lub z pracami wszystkich uczelni korzystających z serwisu antyplagiatowego.

W skład systemu wchodzi także mechanizm skanowania książek, co umożliwia porównywanie prac z dostępnym własnym księgozbiorem. Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia elektronicznego księgozbioru, jedynym problemem pozostają kwestie prawne związane z prawem autorskim.

System zintegrowany jest z systemem obsługi uczelni UCZELNIA XP firmy Partners In Progress, dzięki czemu szczegółowy raport podobieństw jest widoczny bezpośrednio w systemie dziekanatowym.
Student umieszcza pracę w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu Wirtualnej Uczelni a następnie na bieżąco śledzi, jaki jest status i na jakim etapie znajduje się jego praca. System antyplagiatowy automatycznie sprawdza pracę, umieszczana jest informacja studentowi czy praca została zaakceptowana oraz umieszczony jest szczegółowy raport w systemie dziekanatowym, dzięki czemu ostateczną decyzję o akceptacji mogą podjąć odpowiednie osoby. Na dzień dzisiejszy ustalony jest próg 30% podobieństwa, który określa czy praca może być zaakceptowana lub czy student będzie musiał pracę poprawić.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich mechanizmów istnieje możliwość integracji systemu antyplagiatowego z dowolnym systemem obsługi dziekanatu.

Planowane jest również w porozumieniu z pewnym portalem internetowym uruchomienie przeszukiwania zasobów internetowych.

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 13:46

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry