Strona główna

Nowoczesne rozwiązania dla oświaty

Strona główna

Centralny Elektroniczny System Obiegu Dokumentacji (CESOD)


 


Centralny Elektroniczny System Obiegu Dokumentacji (CESOD) stworzony jest z myślą o kompleksowej obsłudze urzędów w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów. Celem nadrzędnym systemu jest eliminacja problemów związanych z nadzorem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obsługą petentów urzędu. Stosowany przez Urzędy elektroniczny obieg dokumentów, gwarantuje przede wszystkim prawidłową i terminową obsługę spraw związanych z zarządzaniem dokumentami oraz terminowe załatwianie wszelkich spraw zgłaszanych przez petenta. System jest przy tym w pełni skalowalny pozwalający na taka rozbudową, która zapewni obsługę dowolnej ilości korzystających z niego urzędów.

CESOD obsługuje zarówno dokumenty wewnętrzne obowiązujące pracowników urzędu jak również wszelkie dokumenty zewnętrzną dotyczącą petentów.

W znaczący sposób poprawi to funkcjonowanie urzędu oraz usprawni pracę pracowników. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów wewnętrznych pracownicy każdej komórki organizacyjnej urzędu mają zapewniony niemal natychmiastowy dostęp do procedur, formularzy, wniosków, instrukcji oraz informowani będą o zmianach, uaktualnieniach
i nowych wersjach dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych.

System jest w pełni zintegrowany ze stroną www urzędu, ponadto może zawierać narzędzia do sprawnej - półautomatycznej edycji zawartości treści, pozwalając na elastyczną edycję strony. Dzięki zastosowaniu technologii WWW, CESOD działała w Intranecie wewnątrz urzędu jak również w Ekstranecie udostępniając na stronie www urzędu potrzebne Petentom dokumenty oraz informacje. Petent przy użyciu przeglądarki internetowej może zdalnie pobierać interesujący go dokument lub wypełnić formularz dotyczący danej sprawy. Dokumenty dostarczane do urzędu osobiście (skanowane przez pracownika urzędu i archiwizowane w CESOD) lub podpisane elektronicznie i przesłane do systemu zdalnie przy użyciu przeglądarki internetowej. Petenci przy użyciu hasła dostępowego mają możliwość sprawdzania przez Internet statusu oraz postępu rozpatrzenia ich sprawy.

Stworzony przez WSIiZ, system obiegu dokumentów jest aplikacją bazodanową opartą na architekturze klient-serwer z zastosowaniem nowoczesnych metod związanych z rozwojem technologii internetowych. Całość wykonywalnej aplikacji pracuje na nowoczesnej i wysoko wydajnej centralnej platformie serwerowej zlokalizowanej na terenie Podkarpackiego Miasteczka Informatycznego. Poszczególne urzędy korzystać będą z systemu łącząc się z nim w ramach autonomicznie przypisanych sekcji. Jedynym narzędziem użytkownika systemu jest przeglądarka internetowa (technologia IntraWeb), dzięki czemu czas i koszty związane z wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników oraz eksploatacją systemu ograniczone są do minimum, gwarantując przy tym intuicyjny i sprawny sposób poruszania się po aplikacji. Przyjęty standard, nie wymaga żadnej modyfikacji sprzętowej oraz instalowania na komputerach urzędu żadnego dodatkowego oprogramowania. System gwarantuje przy tym maksymalne bezpieczeństwo i autonomiczność elastycznie tworzonej struktury obiegu dokumentacji każdego z urzędów, dzięki zastosowaniu silnie szyfrowanego, połączenia typu VPN dedykowanego autonomicznie dla każdego urzędu z osobna.

 

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 13:38

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry