UCZELNIA DLA REGIONU :: Wykłady otwarte
Strona główna

Wykłady otwarte

Strona główna

Wykłady otwarte


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez organizację wykładów otwartych stwarza możliwość poszerzania horyzontów oraz nieustannego rozwoju intelektualnego  zarówno studentom, pracownikom uczelni jak i pozostałym mieszkańcom regionu. Wykłady otwarte na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Uczelni, która w ten sposób umożliwia korzystanie z wiedzy i doświadczenia wybitnych przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki i kultury. Szeroki wachlarz tematyczny  wykładów sprawia, że poruszane są na nich aktualne problemy społeczne i ekonomiczne w ujęciu regionalnym, krajowym, europejskim oraz globalnym.

 


Dotychczas uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w dyskusjach oraz wysłuchania między innymi następujących wykładów:

 

  • Prof. dr hab. Jerzy Eysymontt, poseł na Sejm RP, Wiceminister Gospodarki – „Polityka i gospodarka w czasie transformacji ustrojowej”
  • Lech Wałęsa – były Prezydent RP – „Wyzwania stojące przed Polską”.
  • Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Dyrektor Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego – „Nowy podział administracyjny Polski – zagrożenia i szanse”
  • Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, Kierownik Katedry UNESCO Europejskiego Instytutu Rozwoju regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego – „Polska polityka regionalna w perspektywie Unii Europejskiej”.
  • Ks. Prałat Henryk Jankowski – „Szanse Polski południowo-wschodniej”.
  • Dr Janusz Lewandowski, Minister ds. Prywatyzacji (1991), Minister Przekształceń Własnościowych (1992/93) - "Polska gospodarka na drodze do UE".
  • Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów – „Globalizacja i transformacja. Świat i Polska u progu XXI wieku”.

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 14:17

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry