UCZELNIA DLA REGIONU :: Wykłady otwarte 2004
Strona główna

Wykłady otwarte

Strona główna

Wykłady otwarte 2004


 

 • 16.01.2004 - Marek Darecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW S.A.” – „Sens Biznesu”
 • 21.01.2004 - dr hab. Jan Winiecki, profesor WSIiZ – „Polska w UE: analiza korzyści i kosztów”
 • 26.02.2004 – prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Przedsiębiorstwa w okresie przemian: ocena zachowań firm prywatnych i publicznych w latach 1990-2003 na podstawie badań koniunktury w przemyśle przetwórczym”
 • 5.03.2004 - Marek Darecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW S.A.” – „WSK „PZL-Rzeszów” jako biznes – czasy ciągłej zmiany”
 • 21.04.2004 - dr hab. Jan Winiecki, profesor WSIiZ – „Którędy do dobrobytu, czyli o meandrach teorii ekonomii w minionym stuleciu”
 • 26.05.2004 - Barbara Misterska-Dragan, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych – „Fundusze przedakcesyjne i strukturalne dla województwa podkarpackiego - fakty i liczby”
 • 23.06.2004 - dr Wiesława Surażska – „Raport o miastach”
 • 10.08.2004 – Joe Rynn, Urzędnik ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Officer) Arigna LEADER w Irlandii - „Małe Średnie Przedsiębiorstwa, Współpraca z Wyższymi Uczelniami”
 • 1.10.2004 - prof. Jerzy Hausner, Wicepremier, Minister Gospodarki i Pracy – „Perspektyw dla młodzieży”
 • 15.11.2004 - dr Andrzej Cylwik - prezes CASE Doradcy sp. z o.o. – „Polityka konkurencji w Polsce po akcesji do UE”
 • 8.12.2004 - Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club – „Szansa gospodarki – szansa młodych”
 • 20.12.2004 - Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa - Debata nt. zmiany granic miasta

 

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 14:23

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry