Strona główna

Wykłady otwarte

Strona główna

Wykłady otwarte 2002


 

  • 27.03.2002 - prof. Jan Winiecki, wykładowca w Katedrze Międzynarodowego Handlu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, założyciel Centrum im. Adama Smitha - "Bezrobocie, zatrudnienie, wzrost gospodarczy w perspektywie najbliższych lat"
  • 18.04.2002 – prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie – „Czynniki wzrostu gospodarczego”
  • 16 maja 2002 - dr Paweł Samecki z Fundacji "Centrum Europejskie-Natolin" - "Finansowe aspekty rozszerzenia Unii Europejskiej"
  • 24.05.2002 – prof. dr hab. Jerzy Buzek, Premier RP, Prorektor ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie - "Polska droga do NATO i do UE"
  • 14.06.2002 - Miguel Raynolds Brando, prezes APDT Portuguese Association for Telework Development (Portugalskiego Stowarzyszenia Rozwijającego Telepracę) oraz prezes i założyciel informatycznej firmy TELEMAN, światowej klasy specjalista w zakresie budowania modeli i zarządzania wirtualnymi organizacjami - „Telepraca – szansa na zatrzymanie i przyciągnięcie światowych talentów”
  • 18.11.2002 - mł. insp. Janusz Ziobro, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – „Priorytetowe obszary działalności polskiej policji w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej oraz w kontekście programu Rady Ministrów "Bezpieczna Polska". Bezpieczeństwo wewnętrzne Województwa Podkarpackiego na tle kraju”
  • 22.11.2002 - Dariusz Szymczycha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - „Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej - szanse i dylematy”
  • 27.11.2002 - dr Piotr Kłodkowski, adiunkt w WSIiZ - "Nowa mapa świata po roku 1989"

 

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 14:25

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry