KIERUNKI STUDIÓW :: Socjologia: Studia I stopnia
Strona główna

Socjologia

Strona główna

Socjologia: Studia I stopnia


 


 

Socjologia to kierunek studiów cieszący się niesłabnącym powodzeniem z racji swej specyfiki: koncentruje uwagę studentów na zdobywaniu wiedzy związanej z procesami, zależnościami i prawidłowościami, jakim podlega społeczeństwo i funkcjonujące w jego ramach jednostki oraz ich grupy.

Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Przyglądając się życiu społecznemu z bliska, socjolog lepiej niż inni dostrzega zmiany w życiu społecznym i szybciej się do nich dostosowuje. Jest to duży atut na dzisiejszym rynku pracy. Ponadto wiedza socjologiczna ma uniwersalne znaczenie i zastosowanie, odnosząc się do wszelkich aspektów życia każdego z nas w społeczeństwie: do naszej pracy, życia w rodzinie, funkcjonowania w innych grupach formalnych i nieformalnych, w instytucjach oraz organizacjach społecznych, w sytuacjach codziennych i niecodziennych.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętności kierowania działaniami zbiorowymi, wspomagania inicjatyw obywatelskich, wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacji lub przedsiębiorstwie oraz budowania zespołów i kultury organizacyjnej. Dzięki takiemu podejściu absolwenci, oprócz umiejętności zawodowych, będą wyposażeni również w te elementy wiedzy, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy. Znając i rozumiejąc mechanizmy społeczne w skali mikro- i makro, będą w każdych okolicznościach potrafili się odnaleźć i pokierować swoim życiem, nie tylko zawodowym, ale i osobistym.

We współczesnym świecie nie zdobywa się wiedzy raz na całe życie, tylko trzeba ją uzupełniać o różne specjalizacje, tak by spełniać nowe wymagania rynku. I właśnie wiedza socjologiczna daje takie możliwości. Dzięki temu można wyspecjalizować się w wielu zawodach, również i w tych, pozornie z socjologią niezwiązanych: zarządzanie ludźmi, zarządzanie projektami, doradztwo zawodowe i personalne, coaching.

Znajomość społeczeństwa i zjawisk w nim zachodzących ułatwia komunikowanie między ludźmi, socjologowie mogą więc pracować w zawodach związanych z dziennikarstwem, PR czy marketingiem.

 

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2009/2010

opublikowano: 19 grudnia 2008 14:07

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry