KIERUNKI STUDIÓW :: Lektorat
Strona główna

Centrum Języków Obcych

Strona główna

Lektorat


 

 

Poziom Biegłości Językowej

studia stacjonarne i niestacjonarne

od 2007/2008

 

Zgodnie ze standardami kształcenia (www.rgsw.edu.pl) obowiązującymi od roku akademickiego 2007/2008, student powinien osiągnąć na zakończenie studiów 1-go stopnia poziom opanowania języka obcego B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (www.coe.int/portfolio).

Centrum Języków Obcych zaprasza studentów do uczestniczenia w kursach akademickich i egzaminach próbnych. Szczegółowa oferta na stronach CJO.

 

 

 

Bezpłatne Kursy Akademickie

studia stacjonarne

od 2006/2007

 

90 godzin języka obcego dla 90 studentów z najlepszymi wynikami 

Uczestnicy kursu wyłonieni zostaną z grona najlepszych studentów na podstawie egzaminu przeprowadzonego w piątym semestrze studiów.

 

60 godzin języka obcego dla 60 studentów, którzy osiągną największy postęp 

Uczestnicy kursu wyłonieni zostaną na podstawie porównania wyników z testu z języka obcego przeprowadzonego w semestrze pierwszym i piątym.

 

Kursy obejmować będą m.in.:

  • trening konwersacyjny
  • przygotowanie do egzaminów językowych
  • przygotowanie do studiów i praktyk za granicą
  • zagadnienia współczesnego rynku pracy.

 

Kursy prowadzone będą w semestrze szóstym.

 

opublikowano: 18 kwietnia 2008 08:05

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry