Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 200203.01.2002

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna wydawanie serii wydawniczej 'Przedsiębiorczy patrioci', składającej się z książek poświęconych polskim działaczom gospodarczym i społecznym, ludziom, którym udało się w przeszłości odnieść sukces ekonomiczny, zaproponować i przeprowadzić reformy zmieniające oblicze zapóźnionych cywilizacyjnie polskich miast i wsi, wpłynąć pozytywnie na rozwój polskiego społeczeństwa.

Redaktorem naukowym serii jest prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski a autorami poszczególnych biografii historycy specjaliści z zakresu historii gospodarczej i społecznej.

Serię wydawniczą zainaugurujemy wydaniem biografii premiera Władysława Grabskiego. Kolejne wydawnictwa będą poświęcone Franciszkowi Stefczykowi, Stanisławowi Szczepanowskiemu, ks. Piotrowi Wawrzyniakowi, Leopoldowi Kronenbergowi, prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu i prof. Edwardowi Lipińskiemu.


15.01.2002

15 stycznia 2002 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zostało uruchomione pierwsze w Polsce Autoryzowane Akademickie Centrum Edukacyjne Sun (ASEC-AI). Prace nad utworzeniem Centrum rozpoczęły się w lipcu 2001 roku, kiedy to Uczelnia wystąpiła do firmy Sun Microsystems o przyznanie uprawnień ASEC-AI umożliwiających uczestniczenie w programie rozwoju ośrodków szkoleniowych Sun-a skierowanym do wyższych uczelni technicznych.

W ramach tej inicjatywy nasza Uczelnia uzyskuje prawo do prowadzenia autoryzowanych szkoleń z systemu operacyjnego Solaris i technologii Javy, a studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii przekazywanej przez autoryzowanych instruktorów. Ponadto firma Sun Microsytems ufundowała studentom WSIiZ specjalistyczne laboratorium komputerowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt.


23.01.2002
23 stycznia 2002 roku w siedzibie naszej Uczelni odbył się finał III edycji konkursu 'Wirtualna Firma' dla szkól średnich Polski południowo-wschodniej, którego WSIiZ jest organizatorem. Projekt dofinansowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs ma na celu uaktywnienie uczniów szkół średnich i umożliwienie zastosowania wiadomości teoretycznych do zadań praktycznych. Uczestnicy gry wcielają się w role managerów firm konkurujących między sobą na rynku. Poprzez podejmowanie decyzji starają się rozwijać prowadzone przez nich przedsiębiorstwa, oraz poprawiać ich sytuacje rynkową.

W tej edycji Konkursu I miejsce zajęli przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ, tym samym otrzymując talon na 7000 PLN. II miejsce przypadło przedstawicielom Liceum Technicznego Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie i otrzymali talon na 3500 PLN. Talon w wysokości 1500 PLN za zajęcie III miejsca powędrował do przedstawicieli Technikum Budowlanego Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie.


23.01.2002

Rektor WSIiZ, prof. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński w dniu 23 stycznia 2002 roku odebrał w Warszawie decyzję Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zgodnie z którą, od 1 stycznia 2002 roku stał się Członkiem Komisji Akredytacji programów nauczania informatyki przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.


06.02.2002

6 lutego 2002 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów informatycznych największych światowych firm komputerowych.

Podczas uroczystości certyfikaty ukończenia kursów informatycznych odebrało ponad 90 osób, w tym grupa studentów WSIiZ. 65 osobom, które jako pierwsze w rzeszowskim ośrodku egzaminacyjnym uzyskały Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych (ECDL), wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, certyfikaty wręczył Piotr Fuglewicz, Wiceprezes PTI oraz Marek Miłosz Wiceprezes PTI i Ogólnopolski Koordynator ECDL. Jacek Raczkowski, Koordynator ds. Akademii Sieciowych Cisco Systems certyfikaty wręczył 3 osobom. Certyfikaty Microsft odebrało 20 osób, wręczył je Marcin Lasocki - pełnomocnik Microsoft Poland ds. Edukacji, dodatkowo wręczone zostały 3 certyfikaty firmy SUN Microsystems oraz 1 certyfikat SAP i 1 firmy Novell. W trakcie spotkania rozdane zostały również międzynarodowe certyfikaty językowe, które we WSIiZ w ciągu roku uzyskuje kilka tysięcy osób z Podkarpacia. Tak duża liczba przyznanych certyfikatów czyni z WSIiZ największy w Polsce ośrodek certyfikujący.

Uzyskanie certyfikatów było możliwe dzięki działającemu na Uczelni, największemu w Polsce, Centrum Egzaminacyjnemu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz Autoryzowanemu Centrum Egzaminacyjnemu (Authorized Prometric Testing Center) firmy Prometric - lidera na rynku certyfikatów informatycznych. Centrum daje studentom i osobom spoza WSIiZ możliwość uzyskania honorowanych na całym świecie oraz bardzo cenionych przez fachowców, certyfikatów potwierdzających znajomość produktów ponad 70-ciu firm (głównie informatycznych) w tym m.in.: Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Lotus, Sun, Intel, Hewlett Packard.


11.04.2002

11 kwietnia 2002 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się II Podkarpackie Targi Pracy.

Celem Targów była pomoc studentom i absolwentom wszystkich uczelni Podkarpacia w poruszaniu się po dzisiejszym, trudnym rynku pracy. W Targach udział wzięło 15 firm państwowych oraz prywatnych, głównie z Podkarpacia. Pracodawcy zaprezentowali podczas Targów swoje firmy, możliwości odbycia w nich praktyk studenckich oraz oferty pracy, którymi dysponują.

Targom towarzyszyły warsztaty szkoleniowe poświęcone m.in. samodzielności w poszukiwaniu pierwszej pracy, badaniu predyspozycji zawodowych (praca z psychologiem), prowadzone przez pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


19.04.2002

19 kwietnia 2002 r. w Liceum Ogólnokształcącym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbył się drugi etap VI edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Olimpiadzie patronował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Tematem wiodącym była Ekologia w Unii Europejskiej.

W regionalnym finale, konkurowało ze sobą 107 uczniów szkół średnich z całego Podkarpacia. Laureaci regionalni oprócz nagród rzeczowych dostali możliwość podjęcia studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Merytoryczne nad Olimpiadą czuwali naukowcy z Jean Monnet Chair Uniwersytetu Szczecińskiego oraz partnerskich uczelni z Unii Europejskiej. W województwie podkarpackim etapowi okręgowemu Olimpiady patronował Andrzej Szlachta - Prezydent Rzeszowa oraz Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Rozgrywki finałowe odbędą się w Szczecinie. Na laureatów zawodów centralnych czekają cenne nagrody, w tym studia (bez egzaminów wstępnych) m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na 10 laureatów czeka wycieczka do instytucji Unii Europejskiej oraz Nagroda Główna Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.


08.05.2002

Decyzją Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Krystyny Łybackiej, z dnia 8 maja 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA.

WSIiZ jest jedyną Uczelnią niepaństwową na Podkarpaciu, która posiada uprawnienia magisterskie na więcej niż jednym kierunku kształcenia.


16-18.05.2002

16-18 maja w Nowym Sączu odbyła się III Konwencja Stowarzyszenia na Rzecz Kształcenia Jakości w Wyższych Uczelniach Niepaństwowych, organizowana przez National - Louis Uniwersity Nowy Sącz.

Ważną częścią imprezy była spartakiada sportowa, w której uczestniczyła reprezentacja naszej uczelni (około 30 osób). Wzięliśmy udział w pięciu dyscyplinach: piłce nożnej, piłce siatkowej mieszanej, koszykówce mieszanej, tenisie ziemnym i szachach, zajmując I miejsce w piłce nożnej, koszykówce i siatkówce. W klasyfikacji generalnej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uplasowała się na I pozycji, wyprzedzając m.in. Wyższą Szkołę Biznesu z Nowego Sącza, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Uniwersytet Ekonomii i Prawa w Dniepropietrowsku na Ukrainie.


17.05.2002

W Rankingu Szkół Wyższych 2002 Tygodnika WPROST nasza Uczelnia klasyfikowana była (podobnie jak w roku ubiegłym) w kategorii Niepaństwowe Wyższe Szkoły Niebiznesowe. W tej kategorii WSIiZ znalazła się na 3 miejscu wśród wszystkich uczelni w tej kategorii z całej Polski, podobnie jak w roku ubiegłym. W dodatkowym zestawieniu: Gdzie studiować? 'Nowoczesne technologie' (informatyka, elektronika, inżynieria materiałowa), WSIiZ uplasowała się na miejscu 16 wśród wszystkich (państwowych i niepaństwowych) uczelni klasyfikowanych w tej kategorii, a na 4 miejscu wśród uczelni niepaństwowych klasyfikowanych w tej kategorii. Na szczególną uwagę autorów rankingu zasłużyła współpraca WSIiZ w zakresie praktyk studenckich w USA.


20.05.2002

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie decyzją z dnia 20 maja 2002 roku, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej, otrzymała pozwolenie na 'utworzenie wydziałów zamiejscowych w Krośnie i Dębicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzących wyższe studia zawodowe na kierunku Ekonomia'.

WSIiZ przygotowała 300 miejsc dla przyszłych studentów chcących podjąć naukę w WZ WSIiZ w Krośnie i taka samą liczbę miejsc w Dębicy.


24.05.2002

24 maja br. w budynku dydaktycznym WSIiZ w Królce odbył się Wielki Finał Konkursu Szkół Podstawowych i Gimnazjów 'Doliny Strugu' pt. 'Moja Mała Ojczyzna'. W trakcie finału młodzież zaprezentowała najlepsze prezentacje multimedialne własnego autorstwa, w których przedstawiła najpiękniejsze miejsca naszego regionu.


03.06.2002

3 czerwca 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania podpisała umowę z Purdue University w USA (drugą co do wielkości uczelnią techniczną w Stanach Zjednoczonych) w sprawie wymiany studenckiej. WSIiZ jest Uczelnią stowarzyszoną z PU i od kilku lat uczelnie współpracują głównie w zakresie kierunku Turystyka i Rekreacja.

To dzięki tej współpracy co roku studenci WSIiZ uczestniczą w praktykach studenckich w USA. Podpisana 3 czerwca umowa rozszerza zakres dotychczasowej współpracy na wszystkie kierunki studiów rzeszowskiej Uczelni. Umowa dotyczy możliwości wyjazdów studenckich do USA na 1 rok lub 1 semestr.

 


18.06.2002

18 czerwca 2002 roku odbył się Finał Autobusu Europejskiego III, konkursu dla młodzieży organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.

Wiodącym wątkiem tegorocznych finałów regionalnych była wiedza o Hiszpanii. Konkurs obejmował podstawową tematykę z zakresu historii tego kraju, kultury, życia codziennego i roli Hiszpanii w Unii Europejskiej. Na potrzeby organizacji Autobusu Europejskiego Ambasada Królestwa Hiszpanii udostępniała RCIE materiały informacyjne i audiowizualne szerzące wiedzę o roli, jaką Hiszpania pełni w strukturach europejskich.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i realizowany jest w skali całego województwa podkarpackiego przy udziale stworzonej przez RCIE sieci 18 Powiatowych Punktów Informacji Europejskiej. Przedsięwzięcie to realizowane co roku w maju i czerwcu, obejmuje trzy etapy rozgrywek: szkolny, powiatowy i regionalny. Łącznie obie edycje konkursu objęły 180 szkół średnich i około 4000 uczniów.


24.06.2002

24 czerwca br. odbył się finał II edycji Konkursu ''Pomysł na biznes''. Na podstawie dokumentacji złożonej przez uczestników konkursu w siedzibie Centrum Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia następującym pracom:

I WYRÓŻNIENIE: Agencja Handlu Międzynarodowego
II WYRÓŻNIENIE: Założenie Firmy Zajmującej Się Doradztwem Finansowo-Ubezpieczeniowym
III WYRÓŻNIENIE: Biznes Plan Biura Projektowego
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce ekonomicznej.


26.06.2002

W dniu 26 czerwca 2002 roku Biuro Karier WSIiZ zorganizowało spotkanie studentów WSIiZ z prezesem Romanem Oraczewskim, przedstawicielem Dziennika Super Nowości, który zainteresowany był zatrudnieniem naszych studentów.


28.06.2002

28 czerwca 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu WSIiZ otrzymała pozwolenie na uruchomienie w Nisku Wydziału Zamiejscowego. Uczelnia będzie prowadziła w Nisku studia licencjackie na kierunku Informatyka i ekonometria.


01-30.07.2002

W lipcu 2002 roku odbyły się trzy turnusy 'Wakacyjnego Kursu Komputerowego'. Zajęcia odbywały się w nowym kampusie WSIiZ w Kielnarowej - Królce. Na zakończenie turnusu dzieci otrzymały dyplomy ukończenia kursu przygotowującego do międzynarodowego certyfikatu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.


09.07.2002

9 lipca 2002 roku przedstawiciele Uczelni odebrali w Częstochowie kamień węgielny, pochodzący z murów Jasnej Góry. Kamień ten zostanie poświęcony przez Jana Pawła II podczas sierpniowej papieskiej wizyty. Będzie on 'fundamentem', na którym powstanie kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Korony Polski. Kaplica, wg projektu prof. Wiktora Zina i Andrzeja Białkiewicza, zastanie wybudowana w Kielnarowej w 'zakątku papieskim'.


16.07.2002

Na rynku wydawniczym ukazała się książka autorstwa mgr Andrzeja Cwynara, asystenta WSIiZ w Katedrze Finansów i Bankowości, w Zakładzie Bankowości naszej Uczelni. Pozycja pt. 'Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia.', ukazała się nakładem wydawnictwa Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

 

Z recenzji wydawniczej dr. Andrzeja Szablewskiego, Szkoła Główna Handlowa

''Książka [...] jest obszernym i praktycznym kompendium wiedzy na temat zarządzania wartością firmy, adresowanym do tych wszystkich, którzy chcą realizować i wspierać strategię wzrostu wartości swoich przedsiębiorstw. Jej sukces zależy nie tylko od dobrego systemu zarządzania, ale również od właściwego ukierunkowania działań i zaangażowania pracowników firmy. Interesujące przedstawienie przez autorów znaczenia i pomiaru aktywów niematerialnych, w tym także kapitału ludzkiego, poszerza perspektywę dyskusji wokół VBM (Value Based Management).''

Edward Robert Stanoch, menedżer praktyki VBM, Hewitt Associates


25.07.2002

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Krystyny Łybackiej z dnia 25 lipca 2002 roku, otrzymała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA.

Kształcenie na tym kierunku na studiach dziennych trwać będzie 3,5 roku, natomiast na studiach zaocznych 4 lata - absolwent otrzymywał będzie tytuł inżyniera.


10.09.2002

10 września 2002 roku w rzeszowskim Ratuszu, w obecności Prezydenta Miasta Rzeszowa, Andrzeja Szlachty, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania podpisała umowę o współpracy z przedstawicielami Villa Maria College w Buffalo, USA. Buffalo jest miastem partnerskim Rzeszowa i obok wspólnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, kontynuowana i rozszerzana jest współpraca w zakresie edukacji.
Umowa Villa Maria College i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dotyczy głównie organizacji praktyk studenckich dla studentów tych uczelni.


11.09.2002

Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski podjął decyzję o odznaczeniu Krzyżem Zasługi 12 pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: P. Anna Ciebiera, P. Robert Góra, P. Lucjan Hajder, P. Adriana Kaszuba-Perz, P. Krystyna Opalińska, P. Elżbieta Pilińska, P. Lidia Szetela-Wójtowicz, P. Agata Szmulik, P. Dariusz Tworzydło, natomiast Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: P. Jerzy Czyżowski, P. Zbigniew Suraj, P. Roman Wisz.


23-24.09.2002

23 i 24 września 2002 roku odbyła się VI w historii uczelni graduacja absolwentów studiów licencjackich. W mijającym roku akademickim uczelnię opuściło ponad 2 tysiące absolwentów.


26.09.2002

26 września 2002 roku w Warszawie odbył się finał konkursu ''Lider Informatyki 2002'', do którego nasza Uczelnia została nominowana jako jedyna w historii konkursu organizacja z Podkarpacia. Niestety nie udało nam się zdobyć nagrody głównej (otrzymała ją Śląska Kasa Chorych za wprowadzenie kart chipowych z danymi pacjentów) nie mniej jednak samo zakwalifikowanie do ścisłej czołówki firm wprowadzających nowoczesne technologie jest dużym sukcesem.
Lider Informatyki to tytuł przyznawany przez tygodnik Computerworld przedsiębiorstwom i organizacjom, które mogą się pochwalić dużymi osiągnięciami w wykorzystaniu technologii informatycznych.

 


30.09.2002

30 września 2002 roku Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie - Założyciel WSIiZ, obchodziło Jubileusz 10-lecia. Z tej okazji, w Hotelu Rzeszów, odbyła się konferencja poświęcona ''Roli organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w przygotowaniu przedsiębiorców do integracji z Unią Europejską''.


04.10.2002

4 października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania została pełnoprawnym członkiem The International Association of Universities (IAU). Jest to organizacja afiliowaną przez UNESCO, założona w 1950 roku w celu ustanowienia współpracy pomiędzy instytucjami reprezentującymi wyższą edukację na świecie.


07.10.2002

7 października 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zainaugurowała kolejny, siódmy, rok swojej działalności edukacyjnej. Uroczysta inauguracja odbyła się w siedzibie Uczelni, a wykład inauguracyjny pt. ''Po co Unia Polsce po co Polska Unii. Przesłanki ekonomiczne i polityczne'' wygłosił Marszałek Sejmu RP Marek Borowski. W inauguracji udział wziął również Minister Skarbu Państwa Wiesław Kaczmarek oraz Wojewoda Podkarpacki Zdzisław Siewierski.

 

 

Zobacz fragment wykładu Marka Borowskiego - MPEG (plik 16,1 MB)  lub Windows Media 9 (plik 30 MB) 

W tym roku akademickim naukę na pierwszym roku rozpoczęło 3643 osoby, o ponad 600 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Po raz pierwszy w tym roku Uczelnia najzdolniejszym kandydatom na studia zaoferowała 100 bezpłatnych miejsc na studiach dziennych. W rozpoczynającym się roku akademickim Uczelnia wprowadziła Europejski System Transferu Punktów (pozwala to na kontynuowanie nauki na dowolnie wybranej przez studenta uczelni w Europie) oraz uruchomiła kolejne laboratoria komputerowe w nowym segmencie Uczelni przy Sucharskiego 2.

Uroczysta inauguracja po raz pierwszy transmitowana była na żywo w Internecie.


18.10.2002

18 października 2002 odbyła się uroczysta graduacja studentów kierunku Ekonomia. W tym dniu dyplomy odebrało 650 absolwentów WSIiZ.


14-21.10.2002

W dniach 14 - 21 października 2002 roku odbyła się pierwsza edycja Szkoły Letniej e-biznesu, której organizatorem jest Zakład Ekonomii Matematycznej i e-Biznesu WSIiZ.

W imprezie, finansowanej ze środków WSIiZ oraz wspieranej przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec, udział wzięło 10 studentów z WSIiZ oraz 10 studentów i 2 opiekunów z Bielefeld.


23-24.10.2002

23 i 24 października w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyły się Dni Aktywności Zawodowej ''Świat Możliwości''.

Organizatorem spotkań jest Dział Współpracy z Zagranicą WSIiZ, KL AIESEC Rzeszów oraz Biuro Karier WSIiZ. Podczas imprezy prezentowane były organizacje studenckie i wolontariackie, koła naukowe, a także możliwości praktyk, pracy oraz studiów za granicą.


24.10.2002

Decyzją Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych nasza Uczelnia została w ostatnich dniach przyjęta do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji. Dzięki przynależności do PKPP Uczelnia będzie angażować się w prace nad ochroną praw pracodawców prywatnych w Polsce.

Zobacz decyzję (plik 68 KB)


24.10.2002

24 października br. odbyły się V urodziny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, połączone z uroczystą inauguracją roku akademickiego.


27.10-05.11.2002

W dniach 27 października - 5 listopada delegacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przebywała w Purdue University w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty był rozwój oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Purdue University a WSIiZ, jak również nawiązanie nowych kontaktów z czołowymi instytucjami akademickimi regionu ''Midwest''.


29.10.2002

29 października w Klubie Akademickim WSIiZ odbyło się spotkanie z dr Piotrem Kłodkowskim, autorem książki pt. ''Wojna światów - o iluzji wartości uniwersalnych''. Spotkanie połączone było z promocją książki, która wydana została przez Wydawnictwo Znak i jest dostępna w większości księgarni na terenie całej Polski.

Piotr Kłodkowski (ur. w 1964 roku) jest specjalistą od spraw Dalekiego Wschodu, tłumaczy z języków hindi i urdu. Mieszka w Rzeszowie, choć równie często przebywa w Nepalu, Wietnamie czy w Sri Lance. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

 


08.11.2002

8 listopada 2002 roku Rzeszów odwiedził Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski. Spotkanie dotyczyło współpracy polsko - ukraińskiej i temu tematowi poświęcone było seminarium naukowe zorganizowane w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16c). W konferencji udział wziął również Kanclerz WSIiZ, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, który wygłosił referat nt. ''Roli instytucji pozarządowych w rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej''.

Tekst referatu (plik 52 KB)


14.11.2002

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zdobył I nagrodę w corocznym konkursie Allianz ''Rzeszowskie Nagrody Allianz 2002 kultura, nauka, media'', w kategorii nauka.

Nagroda ta przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą największe autorytety, praktycy i teoretycy, z dziedziny kultury, nauki, mediów z regionu.


15.11.2002

15 i 23 listopada 2002 r. odbyły się szkolenia na egzaminatorów The European Language Certificates zorganizowane przez Centrum Języków Obcych. W szkoleniach wzięło udział ponad 70 nauczycieli ubiegających się o licencję egzaminatora TELC stopnia B z różnych instytucji edukacyjnych z Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Kielc oraz Radomia.


18.11.2002

18 listopada 2002 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego budynku dydaktycznego Uczelni.


20.11.2002

W listopadzie 2002 roku Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wizytował Zespół Oceniający Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum (ogólnopolskiej instytucji, której celem jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu), w związku ze staraniami Uczelni o uzyskanie akredytacji dla 3 kierunków studiów (licencjat Ekonomia, SUM Ekonomia oraz licencjat Informatyka i Ekonometria).

Akredytacja SEM Forum udzielona została naszej Uczelni na okres 3 lat, począwszy od lutego 2003 roku. Uzyskanie akredytacji oznacza, że WSIiZ oraz programy studiów na akredytowanych kierunkach studiów spełniają ogólnie przyjęte standardy gwarantujące wysoką jakość kształcenia. W Polsce tylko kilka uczelni uzyskało taki certyfikat.


21.11.2002

W niespełna dwa miesiące od głośnej premiery najnowszego filmu Andrzeja Wajdy doczekaliśmy się kolejnej ekranizacji tej wspaniałej sztuki mistrza Aleksandra. Tym razem Zemsta stała się inspiracją dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Młodzi producenci pod okiem pani mgr Renaty Łunarskiej i pana prof. WSIiZ, dr Dariusza Tworzydło przygotowali film edukacyjny na II edycję konkursu zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w którym podstawowe pojęcia związane z tematyką giełdową przeplatają się z akcją znanej sztuki.

21 listopada w Klubie Studenckim WSIiZ odbyła się uroczysta premiera filmu oraz spotkanie z odtwórcami głównych ról.


05.12.2002

W grudniu 2002 r. odbył się II Uczelniany Konkurs Wiedzy Prawno-Administracyjnej dla studentów WSIiZ kierunku Administracja.
Laureaci Konkursu (I, II, II miejsce) zostali zwolnieni z zaliczenia z wybranego przez Komisję przedmiotu oraz otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 300 PLN, 200 PLN i 100 PLN.


19.12.2002

Pan Rafał Pleśniak, asystent w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, otrzymał Nagrodę I stopnia przyznaną przez Fundację Pro Veritate.

Wręczenie nagrody odbyło się w Bibliotece Narodowej 19 grudnia 2002 r. Wyróżnienie (złota odznaka ''Za rzetelność i odwagę'' oraz nagroda pieniężna) przyznane było za cykl publikacji ''Sitwokracja. Sitwy zabijają lokalną demokrację'', (tygodnik ''Wprost''), której R. Pleśniak był współautorem. Inicjatorem przyznania nagrody był prezes fundacji dr Rafał Modzelewski. W uzasadnieniu pisał on, że: Wymienieni dziennikarze po raz pierwszy opisali niezwykle groźne zjawisko, niebezpieczne dla demokracji, zasad praworządności, a także - a może przede wszystkim - praw człowieka. W oparciu o szeroki materiał faktograficzny nie tylko zilustrowali zjawisko, ale także wskazali na mechanizmy prawne umożliwiające funkcjonowanie takich praktyk...


 

 

opublikowano: 26 lipca 2005 12:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry