Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: ADMINISTRACJA, s tudia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

 

specjalna ścieżka kształcenia: Administracja bezpieczeństwa publicznego

Forma studiów:

 

 

 


Studia stacjonarne


 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1. Administracja w zarządzaniu kryzysowym
2. Bezpieczeństwo państwa
3. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

5.

Ekonomia

6. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
7. Finanse publiczne

8.

Historia administracji

9.

Język obcy

10.

Kierowanie zespołami ludzkimi

11. Komunikacja międzykulturowa
12. Konstytucyjny system organów państwowych
13. Legislacja administracyjna

14.

Nauka administracji

15.

Negocjacje i mediacje w administracji

16. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
17. Ochrona osób i mienia
18. Ochrona środowiska

19.

Ochrona własności intelektualnej

20. Organy ochrony porządku publicznego
21. Podstawy kryminologii
22. Podstawy prawoznawstwa
23. Postępowanie administracyjne

24.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

25. Postępowanie w sprawach o wykroczenia

26.

Prawo administracyjne I

27.

Prawo administracyjne II

28.

Prawo cywilne z umowami w administracji I

29.

Prawo cywilne z umowami w administracji II

30.

Prawo finansowe

31.

Prawo karne i prawo wykroczeń

32.

Prawo międzynarodowe publiczne

33.

Prawo pracy

34.

Prawo urzędnicze

35.

Przedmiot do wyboru I
36. Przedmiot do wyboru II
37. Psychologia

38.

Publiczne prawo gospodarcze
39. Seminarium dyplomowe
40. Skuteczne zachowania na rynku pracy

41.

Socjologia

42.

Statystyka z demografią
43. Szkolenie BHP

44.

Technologia informacyjna*

45.

Tutorial I
46. Tutorial III
47. Ustrój samorządu terytorialnego
48. Wychowanie fizyczne
49. Zamówienia publiczne
50. Zarządzanie
51. Zastosowanie informatyki w administracji
52. Źródła prawa i instytucje UE

*

w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Studia niestacjonarne

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1. Administracja w zarządzaniu kryzysowym
2. Bezpieczeństwo państwa
3. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
5.
Ekonomia
6. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
7.
Filozofia
8.
Finanse publiczne
9.
Historia administracji
10.
Język obcy
11.
Kierowanie zespołami ludzkimi
12. Konstytucyjny system organów państwowych
13.
Legislacja administracyjna
14.
Nauka administracji
15.
Negocjacje i mediacje w administracji
16. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
17. Ochrona osób i mienia
18.
Ochrona środowiska
19.
Ochrona własności intelektualnej
20. Organy ochrony porządku publicznego
21. Podstawy kryminologii
22. Podstawy prawoznawstwa
23.
Postępowanie administracyjne
24.
Postępowanie egzekucyjne w administracji
25. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
26.
Prawo administracyjne I
27.
Prawo administracyjne II
28.
Prawo cywilne z umowami w administracji
29.
Prawo finansowe
30.
Prawo karne i prawo wykroczeń
31.
Prawo międzynarodowe publiczne
32.
Prawo pracy
33.
Prawo urzędnicze
34.
Psychologia
35.
Publiczne prawo gospodarcze
36. Seminarium dyplomowe
37.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
38.
Socjologia
39.
Statystyka z demografią
40.
Szkolenie BHP
41.
Technologia informacyjna*
42.
Tutorial I
43.
Tutorial III
44.
Ustrój samorządu terytorialnego
45.
Zamówienia publiczne
46.
Zarządzanie
47. Zastosowanie informatyki w administracji
48.
Źródła prawa i instytucje UE
*

w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 

 

opublikowano: 15 grudnia 2008 09:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry