Strona główna

Aktualności

Strona główna

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie włączona do WSIiZ!


8 maja 2008

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Tyczynie została włączona w struktury Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tym samym studenci WSSG stali się studentami jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. WSIiZ może teraz swoim żakom zaoferować jeszcze większą powierzchnię dydaktyczną, a także kolejny kierunek studiów – Socjologię.

 

Od lipca ubiegłego roku kontrolę nad uczelnią w Tyczynie sprawowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Do czasu ogłoszenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o włączeniu WSSG w Tyczynie do WSIiZ w Rzeszowie, tymczasowo, funkcję rektora tyczyńskiej uczelni pełnił prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, prorektora dr Krzysztof Feret, dziekana Wydziału socjologiczno – politologicznego, dr Małgorzata Lorenc – Szpila.
Przez prawie rok trwały prace mające na celu wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania, nadzór nad sprawnością i skutecznością systemu dydaktycznego. Na przełomie 2007/2008 m. in. została zmodernizowana sieć informatyczna w budynkach dawnej WSSG w Tyczynie. Obecnie w większości sal wykładowych istnieje możliwość połączenia się z internetem. Końcem ubiegłego roku została wymieniona część przestarzałych komputerów w laboratoriach komputerowych, w części sal ulepszono oświetlenie, które obecnie spełnia odpowiednie normy w tym zakresie. Do budynku Sądu Grodzkiego został przeniesiony punkt kasowy, który jest czynny dla studentów od poniedziałku do soboty. Władze WSIiZ w Rzeszowie rozpoczęły również starania o przywrócenie, utraconych przez WSSG uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Socjologia.


Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie została założona w 1996 r. przez „SCIENTIA” Sp. z o.o wraz z ówczesnymi władzami samorządowymi. Oferta edukacyjna WSSG adresowana była głównie do młodzieży Podkarpacia i Euroregionu Karpackiego. W Tyczynie studiowała bowiem także młodzież z Ukrainy. W gronie absolwentów WSSG znajdują się także obywatele Słowacji. Na przełomie 1996/97 roku uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów na studiach zawodowych w ramach kierunku Socjologia. Następnie, w 2001 roku, uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie studiów magisterskich na tymże kierunku. W lipcu ubiegłego roku, uprawnienia te zostały cofnięte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze względu na brak spełnienia minimum kadrowego wymaganego do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich).

 

W dniu 27. 07. 2007 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nabyła 70% udziałów w Spółce „Scientia” – formalnym założycielu Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Tyczynie, przejmując tym samym kontrolę nad uczelnią.

Tyczyn – to miasto położone w odległości 6 km na południe od Rzeszowa (największego ośrodka miejskiego i akademickiego Podkarpacia). Tyczyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tyczyn posiadającej znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe. Zalicza się ją także do obszarów o dużej czystości ekologicznej, co przemawia za utrzymaniem i rozwijaniem w Tyczynie ośrodka akademickiego. Umiejscowienie budynków uczelni z dala od zgiełku wielkich miast, jednak w odległości umożliwiającej szybki dostęp do ich centrów, stwarza spokojną atmosferę. Sytuowanie uczelni poza większymi miastami to na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych sprawdzona forma.

 

Opublikował: Szymon Taranda

opublikowano: 31 października 2008 08:13

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry