Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 200115.01.2001

W dniu 15 stycznia 2001 roku JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prof. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński powołał do życia Instytut Gospodarki (IG).

Instytut jest placówką naukowo-badawczą działającą w strukturze Uczelni. Jego priorytetowym celem jest obiektywna analiza zjawisk gospodarczych zachodzących w Polsce oraz na świecie. Instytut ma również za zadanie wywierać wpływ na kształt polityki gospodarczej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionu, tak aby zapewnić konkurencyjność gospodarki polskiej.

Powołanie Instytutu jest dla Uczelni bardzo istotnym wyzwaniem. Zamierzamy promować Rzeszów jako ważny ośrodek badawczy i opiniotwórczy w Polsce i świecie.


19.01.2001

19 stycznia 2001 odbyła się uroczystość otwarcia pierwszej w Polsce sieci Powiatowych Punktów Informacji Europejskiej.

Pomysłodawcą oraz organizatorem sieci jest Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które działa przy naszej Uczelni. Do sieci wstąpiło 21 powiatów, w których utworzone zostały Punkty Informacji Europejskiej.


29.01.2001

29 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie Regionalnej Akademii CISCO połączone z prezentacją oferty dydaktycznej CISCO oraz specjalistycznego laboratorium CISCO.


23.02.2001

W piątek 23 lutego odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Gier Decyzyjnych TEES2. W konkursie wzięło udział ponad 30 drużyn z Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny. Jednym z laureatów konkursu zarządzania fikcyjną firmą produkcyjną, która konkurowała z innymi przedsiębiorstwami na wspólnie stworzonym rynku zostało LO SPP.


01.03.2001

1 marca 2001 roku w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie aktu zawiązania Konfederacji Szkół Wyższych UMCS. Do konfederacji przystąpiły następujące uczelnie:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
  • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu,
  • Puławska Szkoła Wyższa w Puławach,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu.

Dla WSIiZ podpisanie umowy to moment szczególny, ponieważ jest to realizacja lansowanej już od ponad dwóch lat przez Władze WSIiZ koncepcji szkolnictwa, opartej o zasadę sieci.

Podpisane porozumienie to bardzo dobra wiadomość dla studentów WSIiZ ponieważ oznacza możliwość ciągłości edukacji od poziomu licencjackiego do magisterskiego - tam gdzie WSIiZ nie posiada uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich studenci mogą korzystać np. z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, wspólnie uczelnie będą w stanie zaoferować studentom większą liczbę atrakcyjnych specjalności.

Informacje o Konfederacji (Plik 27 KB)


06.04.2001

6 kwietnia odbył się jeden z czterech ogólnopolskich finałów konkursu 'Zostań negocjatorem'.

W trakcie spotkania odbywał się ostatni etap stymulacji negocjacji, między szkołami średnimi z województwa, o członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca z Zespołu Szkół Agrotechnicznych z Ropczyc.

Organizatorami konkursu pod patronatem Ministra Jana Kułakowskiego - Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz Ambasadora Bruno Dethomas - Przedstawiciela UE w Polsce byli:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja im. Stefana Batorego.

Z pośród 8 szkół średnich z Podkarpacia, biorących udział w negocjacjach, zwyciężył Zespół Szkół Elektrycznych w Nisku.


20.04.2001

20 kwietnia uroczyście zainaugurowaliśmy Jubileusz 5-lecia WSIiZ. Wykład jubileuszowy pt. 'Współczesne szkoły wyższe a tradycja akademicka' wygłosił przed Senatem Uczelni, zaproszonymi gośćmi i studentami WSIiZ, prof. dr hab. Stanisław Waltoś.


25.04.2001

Według Rankingu wyższych uczelni tygodnika POLITYKA, opublikowanego 25 kwietnia 2001 nasza Uczelnia znalazła się na bardzo wysokim - 9 miejscu wśród najlepszych, niepaństwowych uczelni kształcących na kierunkach: Ekonomia i Zarządzanie. Należy zaznaczyć, że wśród tej dziesiątki jesteśmy drugą uczelnią, która kształci na kierunku: Ekonomia (pozostałe uczelnie kształcą na kierunku Zarządzanie i Marketing).

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i wspaniały prezent z okazji 5-lecia uczelni!


08.06.2001

8 czerwca odbył się Regionalny Finał akcji RCIE 'Autobus Europejski'. Akcja zorganizowana została po raz drugi. Łącznie we wszystkich akcjach udział wzięło ok. 4 500 osób. Celem spotkań proeuropejskich była promocja wartości europejskich i przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej wśród młodzieży szkół średnich naszego regionu.


04-09.07.2001

Już po raz drugi WSIiZ postanowiła zorganizować dzieciom z domów dziecka ciekawe wakacje. W ramach corocznej akcji Wakacyjna Pomoc Dzieciom zorganizowaliśmy bezpłatne 20 godzinne kursy komputerowe. Od 4 do 9 lipca w kursie uczestniczyły Dzieci z Domu Dziecka w Nowej Sarzynie. W trakcie zajęć młodzież poznała najważniejsze zagadnienia związane z pracą na komputerze, podstawowe aplikacje komputerowe oraz obsługę Internetu.


25.07.2001

25 lipca 2001 roku WSIiZ otrzymała zgodę Ministra Edukacji Narodowej na uruchomienie nowego kierunku studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.


01-02.09.2001

W dniach 1 i 2 września 2001 r. na dziedzińcu Zamku w Rzeszowie odbył się IV Rzeszowski Turniej Rycerski, który patronatem objęła nasza Uczelnia. Była to kolejna edycja imprezy, która zdążyła już zasłynąć ze swej widowiskowości i niepowtarzalnej atmosfery tworzonej przez najlepsze grupy z całej Polski. Wśród atrakcji wymienić należy tak prestiżowe konkurencje jak: Turniej Szkarłatnej Róży, Turniej Szarf, Bitwy na Broń Drewnianą, Turniej Łuczniczy, Turniej Włóczni, Konkurs Strojów, Bieg po Sukno dla Dam i Bitwę Nocną pod murami zamku. Na zakończenie imprezy wszyscy mogli podziwiać wspaniały pokaz sztucznych ogni.

Turniej ten był jednocześnie uroczystą inauguracją nowej specjalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, na kierunku Turystyka i Rekreacja - Dziedzictwo Kulturowe.


01.10.2001

1 października 2001 roku Akademia Lokalna Cisco Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie otrzymała tytuł Najlepszej Lokalnej Akademii CISCO w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (Region EMEA).

W tej kategorii Akademia Lokalna CISCO WSIiZ została wybrana spośród 1850 tego typu placówek. Wręczenie nagrody odbyło się podczas CNA Awards Ceremony w Kopenhadze. Na uroczystości tej zgromadziło się 2000 osób z różnych krajów, związanych z programem Cisco Networking Academy. Nagrodę wręczyli: Mike Couzens, Senior Director Marketing and Training, Bob Lewis, Senior Manager Learning & Development - EMEA.


06.10.2001

6 października 2001 roku mury naszej Uczelni opuścił pierwszy rocznik absolwentów z tytułem magistra Ekonomii. 440 Absolwentów w odświętnych togach odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych z rąk Rektora, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Stanisława Paszczyńskiego oraz Kanclerza, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusza Pomianka. Po oficjalnej części uroczystości absolwenci z wykładowcami oraz władzami Uczelni bawili się na bankiecie w Klubie Studenckim WSIiZ.


15.10.2001

15 października 2001 roku nasza Uczelnia po raz VI zainaugurowała rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. 'Przesłanki i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce' wygłosił JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Ryszard Tadeusiewicz.

Studenci I-go roku po ślubowaniu otrzymali indeksy Uczelni, a najlepsi studenci wyższych lat otrzymali stypendia naukowe. W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w czerwcu i wrześniu 2001 roku, na pierwszy rok studiów przyjęto 3500 osób. Po raz pierwszy naukę rozpoczęli studenci nowego kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.


22.10.2001

22 października 2001 roku, w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się współorganizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania spotkanie poświęcone postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz opublikowanej przez Ossolineum, dzięki pomocy WSIiZ, jego biografii pióra prof. Mariana Marka Drozdowskiego.

O znaczeniu postaci Kwiatkowskiego i upowszechnieniu wiedzy o jego dziele mówili prof. Jerzy Chłopecki prorektor WSIiZ, dr Bogusława Bulska (GUS), red. Stefan Bratkowski, Andrzej Bratkowski oraz sam Autor. Odczytano także przesłane na ręce prof. Drozdowskiego gratulacje od Jana Nowaka Jeziorańskiego i wicepremiera Janusza Steinhoffa.


05.11.2001

5 listopada 2001 roku odbyło się spotkanie promujące kolejną edycję Szkoły Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz WSIiZ. Gościem spotkania był p. Leonard Furga - Dyrektor Działu Informacji i Promocji GPW, który wygłosił wykład pt. 'Rola Giełdy w edukacji społeczeństwa'.

Rzeszowska edycja Szkoły Giełdowej GPW działa na podstawie zawartej 20 lipca 1999 roku umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt został przygotowany przez polskich specjalistów rynku kapitałowego w oparciu o program paryskiej szkoły L' ECOLE DE LA BOURSE prowadzonej przez Giełdę w Paryżu.

Dotychczas w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się sześć edycji Szkoły Giełdowej, w których uczestniczyło ponad 180 osób.


20.11.2001

20 listopada 2001 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych najlepszym studentom WSIiZ.

Na semestr zimowy roku akademickiego 2001/2002 stypendia WSIiZ w wysokości 100%, 75%, 50% i 25% czesnego otrzymało 208 osób. Stypendia w wysokości 30% czesnego 25 naszym najlepszym ''żakom'' ufundowała Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.


 

opublikowano: 26 lipca 2005 12:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry