REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: SOCJOLOGIA, s tudia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

 

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Antropologia kulturowa
2.
Demografia społeczna
3.
Elementy socjologii regionu
4.
Etyczne problemy zawodu socjologa
5.
Etyka społeczna
6.
Historia myśli socjologicznej
7.
Interpretacje danych
8.
Język obcy
9.
Komunikacja międzykulturowa
10.
Małe struktury społeczne
11.
Metody badań społecznych
12.
Metody statystyczne w socjologii
13.
Ochrona własności intelektualnej
14.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
15.
Projekt badawczy
16.
Przedmiot do wyboru I
17.
Przedmiot do wyboru II
18.
Psychologia społeczna
19.
Retoryka
20.
Seminarium dyplomowe
21.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
22.
Socjologia wsi i socjologia miasta
23.
Społeczna przestrzeń Internetu
24.
Szkolenie BHP
25.
Technologia informacyjna*
26.
Teoria zmiany
27.
Tutorial I
28.
Tutorial II
29.
Tutorial III
30.
Wielkie struktury społeczne
31.
Współczesne teorie socjologiczne
32.
Wstęp do socjologii
33.
Wychowanie fizyczne
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Socjologia bezpieczeństwa publicznego


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i zewnętrzne państwa
3.
Patologie społeczne
4.
Polityka bezpieczeństwa UE
5.
Prawne aspekty sytuacji kryzysowej
6.
Socjologia konfliktu
7.
Społeczne uwarunkowania przestępczości i jej zapobieganie
8.
Trening interpersonalny
9.
Zagrożenia społeczne
10.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

 


Specjalność: Socjologia pomocy społecznej


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Diagnozowanie problemów społecznych
2.
Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczej
3.
Polityka społeczna
4.
Psychopatologia
5.
Socjologia medycyny
6.
Socjologia rodziny
7.
Teoria i metody pracy socjalnej
8.
Terapia rodzinna
9.
Trening interpersonalny
10.
Zabezpieczenia społeczne

 

 


Specjalność: Socjologia organizacji i zarządzania


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Kierowanie zespołami ludzkimi
2.
Negocjacje
3.
Public relations
4.
Socjologia reklamy i zachowań konsumenckich
5.
Socjologia marketingu
6.
Socjologia organizacji i zarządzania
7.
Socjologia rynku pracy
8.
Zarządzanie strategiczne

 


Specjalność: Socjologia komunikowania społecznego


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Historia mediów
2.
Komunikacja językowa
3.
Kształtowanie opinii publicznej
4.
Metody badań prasoznawczych
5.
Podstawy marketingu i public relations
6.
Podstawy socjologii komunikowania i sterowania społecznego
7.
Prawo prasowe i autorskie
8.
Redagowanie prasy i wydawnictw
9.
Socjologia reklamy i zachowań konsumenckich
10.
Warsztaty dziennikarskie

 


Specjalność: Socjologia administracji


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja państwowa i samorządowa
2.
Patologie społeczne struktur i instytucji
3.
Polityka regionalna UE
4.
Pozyskiwanie funduszy unijnych
5.
Prawo i postępowanie administracyjne
6.
Rynek pracy i polityka zatrudnienia
7.
Socjologia polityki
8.
Społeczna rola organizacji pozarządowych
9.
System zapewnienia jakości w administracji samorządowej
10.
Trening interpersonalny

 

 


Specjalność: Socjologia społeczności wirtualnych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza sieci społecznych w Internecie (SNA)
2.
Historia i ewolucja Internetu
3.
Podstawy marketingu i zarządzania; e-marketing
4.
Podstawy technologii internetowych
5.
Psychologia Internetu
6.
Socjologia masowego komunikowania
7.
Społeczno-kulturowa analiza Internetu
8.
Techniki i metody badań społecznych w Internecie
9.
Tworzenie aplikacji internetowych
10.
Warsztaty multimedialne

 

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Antropologia kulturowa
2.
Demografia społeczna
3.
Elementy socjologii regionu
4.
Etyczne problemy zawodu socjologa
5.
Etyka społeczna
6.
Historia kultury i sztuki
7.
Historia myśli socjologicznej
8.
Interpretacje danych
9.
Język obcy
10.
Małe struktury społeczne
11.
Metody badań społecznych
12.
Metody statystyczne w socjologii
13.
Ochrona własności intelektualnej
14.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
15.
Prawo
16.
Projekt badawczy
17.
Psychologia społeczna
18.
Retoryka
19.
Seminarium dyplomowe
20.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
21.
Socjolgia wsi i socjologia miasta
22.
Społeczna przestrzeń Internetu
23.
Szkolenie BHP
24.
Technologia informacyjna*
25.
Teoria zmiany
26.
Tutorial I
27.
Tutorial II
28.
Tutorial III
29.
Wielkie struktury społeczne
30.
Współczesne teorie socjologiczne
31.
Wstęp do socjologii
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Specjalność: Socjologia bezpieczeństwa publicznego


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i zewnętrzne państwa
3.
Patologie społeczne
4.
Polityka bezpieczeństwa UE
5.
Prawne aspekty sytuacji kryzysowej
6.
Socjologia konfliktu
7.
Społeczne uwarunkowania przestępczości i jej zapobieganie
8.
Trening interpersonalny
9.
Zagrożenia społeczne
10.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

 

 

 


Specjalność: Socjologia pomocy społecznej


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Diagnozowanie problemów społecznych
2.
Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczej
3.
Polityka społeczna
4.
Psychopatologia
5.
Socjologia medycyny
6.
Socjologia rodziny
7.
Teoria i metody pracy socjalnej
8.
Terapia rodzinna
9.
Trening interpersonalny
10.
Zabezpieczenia społeczne

 

 


Specjalność: Socjologia organizacji i zarządzania


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Kierowanie zespołami ludzkimi
2.
Negocjacje
3.
Public relations
4.
Socjologia reklamy i zachowań konsumenckich
5.
Socjologia marketingu
6.
Socjologia organizacji i zarządzania
7.
Socjologia rynku pracy
8.
Zarządzanie strategiczne

 

 


Specjalność: Socjologia komunikowania społecznego


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Historia mediów
2.
Komunikacja językowa
3.
Kształtowanie opinii publicznej
4.
Metody badań prasoznawczych
5.
Podstawy marketingu i public relations
6.
Podstawy socjologii komunikowania i sterowania społecznego
7.
Prawo prasowe i autorskie
8.
Redagowanie prasy i wydawnictw
9.
Socjologia reklamy i zachowań konsumenckich
10.
Warsztaty dziennikarskie

 

 


Specjalność: Socjologia administracji


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja państwowa i samorządowa
2.
Patologie społeczne struktur i instytucji
3.
Polityka regionalna UE
4.
Pozyskiwanie funduszy unijnych
5.
Prawo i postępowanie administracyjne
6.
Rynek pracy i polityka zatrudnienia
7.
Socjologia polityki
8.
Społeczna rola organizacji pozarządowych
9.
System zapewnienia jakości w administracji samorządowej
10.
Trening interpersonalny

 


Specjalność: Socjologia społeczności wirtualnych


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza sieci społecznych w Internecie (SNA)
2.
Historia i ewolucja Internetu
3.
Podstawy marketingu i zarządzania; e-marketing
4.
Podstawy technologii internetowych
5.
Psychologia Internetu
6.
Socjologia masowego komunikowania
7.
Społeczno-kulturowa analiza Internetu
8.
Techniki i metody badań społecznych w Internecie
9.
Tworzenie aplikacji internetowych
10.
Warsztaty multimedialne
opublikowano: 15 grudnia 2008 09:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry