Aktualności :: Nowe specjalności… skazane na sukces!
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Nowe specjalności… skazane na sukces!


31 lipca 2008

Nowe specjalności… skazane na sukces!

 

Socjologia społeczności wirtualnych, administracja bezpieczeństwa publicznego, informatyka medyczna, studia azjatyckie, zarządzanie projektami internetowymi i marketing internetowy - to tylko niektóre z nowych propozycji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którymi uczelnia chce przyciągnąć do siebie najzdolniejszych i ciekawych świata młodych ludzi.


Niby każda z uczelni, wprowadzająca nowy kierunek czy specjalność, próbuje tłumaczyć to zapotrzebowaniem rynku pracy, jednak w przypadku rzeszowskiej uczelni, jest ono dobrze zbadane a decyzja o uruchomieniu jakiegoś kierunku, gruntownie przemyślana.

„Korzyści… głupcze!”

Tak w gruncie rzeczy - parafrazując jedno z haseł z kampanii wyborczej Billa Clintona - mogłoby brzmieć motto uczelni. I nie chodzi tu jedynie o szeroko rozumiany jej interes - czemu też trudno się dziwić, wszak WSIiZ jest uczelnią niepubliczną - ale przede wszystkim o praktyczne korzyści, na jakie musi (!) przełożyć się po pewnym czasie nauka na nowych kierunkach i specjalnościach, dla studiujących je młodych ludzi.

Fakt, że na samej WSIiZ, jak i wokół niej, powstało sporo „instytucji” - tak czysto naukowych, jak i po części komercyjnych - oferujących swoje usługi także poza uczelnią, również nie jest przypadkiem. Udzielająca się w nich kadra naukowa WSIiZ, spełnia dla uczelni bardzo praktyczną rolę. Pracując na swój własny dorobek naukowy, równocześnie monitoruje społeczną i ekonomiczną rzeczywistość nie tylko w regionie, ale i w całym kraju.

Przykłady? Proszę bardzo…

Powołany ponad 7 lat temu Instytut Gospodarczy, od lat prowadzi analizy rynku pracy. Stale monitoruje wszelkie ruchy, jakie mają na nim miejsce. Dzięki ścisłej współpracy z krajowymi (m.in. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie), jak również z zagranicznymi ośrodkami (np. Centre for International Research on Economic Tendency Surveys CIRET, Global Development Network GDNet.), ma możliwość szybkiego „wyłapywania” rodzących się na rynku pracy trendów i śledzenie etapów ich rozwoju.

Podobną rolę spełnia dla uczelni również Biuro Karier. Od kilku już lat, wchodzi ono w skład ogólnopolskiej sieci akademickich biur karier. Dzięki oficjalnym i nieoficjalnym kontaktom z placówkami w całym kraju, biuro rzeszowskiej uczelni dysponuje pełniejszym obrazem tego, co dzieje się na rynku pracy. Z wiedzy tej skorzystać mogą - i cały czas oczywiście to robią - studenci i absolwenci uczelni.

Wiele z „agend” powołanych do życia przez WSIiZ wiedzie już właściwie samoistny żywot. Ich nazwy i nazwiska pracujących w nich ludzi, coraz częściej pojawiają się też w mediach, a przede wszystkim naukowych periodykach. I - co równie ważne - pojawiają się tam jako głosy, z którymi środowisko naukowe i opinia publiczna powinny się liczyć.

Nowe kierunki i specjalności, na WSIiZ nigdy nie pojawiają się znikąd. I właśnie dlatego jest to gwarancja ich sukcesu w przyszłości. A przede wszystkim sukcesu zawodowego ich absolwentów.

Sprawdź ofertę WSIiZ dotycząca nowych kierunków i specjalności, i skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

opublikowano: 31 lipca 2008 10:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry