Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: SOCJOLOGIA, s tudia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

 

specjalna ścieżka kształcenia: Pedagogika socjologiczna

Forma studiów:

 

 

 

 


Studia stacjonarne


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Andragogika
2.
Antropologia kulturowa
3.
Demografia społeczna
4.
Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczej
5.
Elementy socjologii regionu
6.
Etyczne problemy zawodu socjologa
7.
Etyka społeczna
8.
Historia myśli socjologicznej
9.
Interpretacje danych
10.
Język obcy
11.
Komunikacja międzykulturowa
12.
Małe struktury społeczne
13.
Metody badań społecznych
14.
Metody statystyczne w socjologii
15.
Ochrona własności intelektualnej
16.
Pedagogika przedszkolna i szkolna
17.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
18.
Polityka oświatowo-edukacyjna w kraju i na świecie
19.
Projekt badawczy
20.
Przedmiot do wyboru I
21.
Przedmiot do wyboru II
22.
Psychologia społeczna
23.
Retoryka
24.
Seminarium dyplomowe
25.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
26.
Socjologia wsi i socjologia miasta
27.
Socjologia młodzieży
28.
Socjologia oświaty
29.
Socjologia rodziny
30.
Socjologia wychowania
31.
Społeczna przestrzeń Internetu
32.
Szkolenie BHP
33.
Technologia informacyjna*
34.
Teoria i metody pracy socjalnej
35.
Teoria zmiany
36.
Trening interpersonalny
37.
Tutorial I
38.
Tutorial II
39.
Tutorial III
40.
Wielkie struktury społeczne
41.
Współczesne teorie socjologiczne
42.
Wstęp do socjologii
43.
Wychowanie fizyczne
44.
Wykład monograficzny
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Studia niestacjonarne

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Andragogika
2.
Antropologia kulturowa
3.
Demografia społeczna
4.
Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczej
5.
Elementy socjologii regionu
6.
Etyczne problemy zawodu socjologa
7.
Etyka społeczna
8.
Historia kultury i sztuki
9.
Historia myśli socjologicznej
10.
Interpretacje danych
11.
Język obcy
12.
Małe struktury społeczne
13.
Metody badań społecznych
14.
Metody statystyczne w socjologii
15.
Ochrona własności intelektualnej
16.
Pedagogika przedszkolna i szkolna
17.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
18.
Polityka oświatowo-edukacyjna w kraju i na świecie
19.
Prawo
20.
Projekt badawczy
21.
Psychologia społeczna
22.
Retoryka
23.
Seminarium dyplomowe
24.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
25.
Socjologia wsi i socjologia miasta
26.
Socjologia młodzieży
27.
Socjologia oświaty
28.
Socjologia rodziny
29.
Socjologia wychowania
30.
Społeczna przestrzeń Internetu
31.
Szkolenie BHP
32.
Technologia informacyjna*
33.
Teoria i metody pracy socjalnej
34.
Teoria zmiany
35.
Trening interpersonalny
36.
Tutorial I
37.
Tutorial II
38.
Tutorial III
39.
Wielkie struktury społeczne
40.
Współczesne teorie socjologiczne
41.
Wstęp do socjologii
42.
Wykład monograficzny
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"
opublikowano: 15 grudnia 2008 09:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry