Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Monika Dąbrowska


 

 

Mgr Monika Dąbrowska

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki

Biuro projektu EQUAL

ul. Sucharskiego 2, p. 226 i p. 304

tel. 017- 86-61-104 lub 017 – 86-61-290

e-mail:

 

 

Notka biograficzna

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie - kierunek Finanse i Bankowość – specjalizacje: Bankowość, Skarbowość, Euro-Wspólna Waluta Europejska.  Uczestnik wielu szkoleń oraz warsztatów z zakresu funduszy europejskich. Od października 2004 roku Sekretarz Katedry Międzynarodowych Stosunków i Europeistyki.

Współautorka projektów składanych do instytucji krajowych oraz Komisji Europejskiej. Obecnie kierownik projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Główne obszary zainteresowań to integracja europejska, ekonomia międzynarodowa, polityka regionalna, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

wtorek

15.00-16.00

p. 304

 

 

Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty

 

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze II

- Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

- Zarządzanie projektem

- Opracowanie dokumentów/aplikacji projektowych

- Przygotowanie dokumentów urzędowych

- Europejski system finansowy

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

 

q       Informacje dla studentów:

 

 

Działalność naukowa

q       Tematyka badawcza:

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół szeroko rumianej konkurencyjności gospodarki oraz z zakresu funduszy unijnych. Brał lub bierze udział w następujących projektach badawczych:

- „ System wspierania gron przedsiębiorczości”

- „ System przeciwdziałania powstaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

 

q       Wybrane publikacje:

o        Barometr nastrojów gospodarczych województwa podkarpackiego - współautorka

o        Barometr ściany wschodniej - współautorka

o        Podkarpackie przedsiębiorstwa w UE

o        Eurobarometr województwa podkarpackiego

o        Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego

o        Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw województwa podkarpackiego,

o        IFO – Analiza gospodarki polskiej- współautorka

o        Ekspertyza na zlecenie UM w Przemyślu dotycząca lokalizacji Wielkopowierzchniowych Obiektów na terenie miasta Przemyśl- współautorka

o        Ekspertyza na zlecenie UM w Rzeszowie dotycząca lokalizacji Wielkopowierzchniowych Obiektów na terenie miasta Rzeszów - współautorka

o        Ekspertyza dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie –(analiza ekonomiczna sprawozdań- ocena sytuacji stron sprawy) - współautorka

o        Analiza ekonomiczna placówek oświatowych w Przemyślu  - współautorka

o        Analiza ekonomiczna placówek oświatowych w Rzeszowie - współautorka

o        Młodzi Podkarpacia wobec strategii Lizbońskiej – Przedsiębiorczość w Strategii Lizbońskiej

 

opublikowano: 22 lutego 2007 10:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry