Strona główna

Aktualności

Strona główna

Dobrze być na „Topie”!


24 września 2008

Dobrze być na „Topie”!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uruchamia autorski system aktywizacji studentów - "TopTwenty". Głównym założeniem programu jest „wyłowienie” wyróżniających się studentów i stworzenie im specjalnych warunków dalszego kształcenia.

O nowatorskim systemie opowiada Koordynator Systemu "TopTwenty"- Pani Magdalena Żmuda.

Na czym ogólnie polega system?

- "TopTwenty" to system dla wybijających się, najzdolniejszych studentów wszystkich lat, kierunków i organizacji studiów. Ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami różnych kierunków oraz pracownikami Uczelni. To specjalna oferta dla najlepszych studentów.

Jak będzie przebiegała rekrutacja do systemu?

- Pod uwagę brana jest pierwsza dwudziestka na kierunku (studenci, o najwyższej średniej za semestr z danego kierunku). Szansę mają również studenci, którzy nie znaleźli się w pierwszej dwudziestce na kierunku, ale wykazali się dodatkową aktywnością naukowo-organizacyjną. Miejsce na liście rankingowej wyznaczać będzie suma punktów wyliczona z algorytmu.

Ilu studentów skorzysta z programu?

- Skorzystają wszyscy, ponieważ ten typ rankingowania wpłynie na studentów mobilizująco. Jak mówiłam, celem jest aktywizacja młodych ludzi, każdy chce być najlepszym. Jeśli chodzi
o wymierną korzyść, to w skali uczelni będą to 33 osoby (Trzech studentów o najwyższej sumie punktów na danym kierunku studiów otrzyma nagrodę o wartości jednej raty czesnego). Nabór organizowany jest semestralnie, więc co semestr nowe 33 osoby będą mogły zostać włączone do systemu.

Co zatem zyskają te 33 osoby?

- Jeśli wyrażą na to zgodę, uczelnia obejmie ich specjalnym systemem pomocowym, w ramach którego otrzymają pomoc w zakresie:

• planowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
• indywidualnej pomocy przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
• kierowania propozycji uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach,
• poszukiwania atrakcyjnych stażów krajowych i zagranicznych,
• nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm,
• rekrutacji na prestiżowe stanowiska pracy,
• promocji osiągnięć studenta na Uczelni i poza nią,
• rozłożenie na raty opłat za udział w kursach i egzaminach organizowanych przez Uczelnię (językowe, komputerowe, turystyczne i inne),
• wsparcie merytoryczne oraz pomoc prawna i techniczna w założeniu własnej działalności gospodarczej w ramach Centrum Transferu Innowacji
i Przedsiębiorczości,
• dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
• list gratulacyjny od Rektora Uczelni wraz zaproszeniem na Graduację dla Rodziców,
• prawo do dwóch bezpłatnych dodatkowych przedmiotów w dowolnej formie w każdym semestrze,
• możliwość wyznaczenia opiekuna naukowego, który wspierał będzie rozwój naukowy studenta,
• prawo do udziału w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości,
• przynależność do Systemu TOP TWENTY jest odnotowana w Suplemencie do dyplomu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć ze strony WSIiZ - www.wsiz.rzeszow.pl, w zakładce studiowanie, lub bezpośrednio u Koordynator Systemu TopTwenty, Pani Magdaleny Żmuda -

opublikowano: 1 października 2008 11:14

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry