Strona główna

Aktualności

Strona główna

Regionalna konferencja nt. ochrony środowiska, zmian klimatycznych i polityki energetycznej UE


23 października 2008

Regionalna konferencja nt. ochrony środowiska, zmian klimatycznych i polityki energetycznej UE

 

Konferencja obejmie cztery główne bloki tematyczne dotyczące m.in. stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian i ich wpływu na życie człowieka (mieszkańców regionu), obowiązujących rozwiązań prawnych i działań, mających na celu przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, ochronę zasobów naturalnych i ograniczenie zużycia energii, propagowanie ekologicznego stylu życia i zachowań pro środowiskowych.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać e-mailowo na adres lub pod nr tel. (17) 86-61-182/284 oraz osobiście w siedzibie RCIE (pok. 143 w budynku głównym WSIiZ).

Ramowy program konferencji znajduje się na stronie www.rcie.rzeszow.pl (w zakładce „Przedsięwzięcia”).
opublikowano: 24 października 2008 15:20

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry