Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Łukasz Dryniak


mgr Łukasz Dryniak

Katedra Geografii WSIiZ w Rzeszowie

Kielnarowa 386a

36-020 Tyczyn

Tel.  (0-17) 8661437

e-mail: l

 

Notka biograficzna

Od 2008 asystęt w Katedrze Geografii w WSIiZ w Rzeszowie. Ukończone studia magisterskie i licencjackie w dziedziie przyrodniczo geograficznej. Temat pracy magisterskeij "Morfologia doliny Mleczki Wschodniej w okolicy Zarzecza"

 

Terminy konsultacji dla studentów

 

Dzień tygodnia Godzina Miejsce
Poniedziałek 13:25-14:25 KE3 pok. 101

Sobota (podczas zjazdów)

oraz w przerwach miedzy zajęciami

 14:20-15:20 KE3 pok. 101
     

 

Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone przedmioty:

  • Geografia turystyczna
  • Region turystyczny
  • Krajoznawstwo

 

Działalność naukowa

 

Tematyka badań

Wybrane elementy środowiska przyrodniczego i ich przemiany pod wpływem osadnictwa pradziejowego, zapisane w osadach dolin rzecznych podkarpacia.

opublikowano: 1 października 2009 10:45

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry