Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Metodologii Nauk Społecznych


Informacje ogólne o Katedrze

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Inne informacje o Katedrze

 


 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. 207 Tyczyn, Kościuszki 4
Telefon: (017) 866-15-37
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Juraj Schenk
Sekretarz Katedry: mgr Mateusz Stopa

 


 

Dyżury w Katedrze

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
poniedziałek -
wtorek 13:00 - 17:00
środa 8:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 11:00

 


 

Pracownicy Katedry

 

PRACOWNIK E-MAIL
prof. dr hab. Juraj Schenk
dr Artur Grzesik
mgr Grzegorz Humenny
mgr Mariusz Palak
mgr Mateusz Stopa

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry

 

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

  • Metodologia nauk społecznych
  • Metody badań socjologicznych
  • Komputerowa analiza danych
  • Teoria i empiria socjologii
  • Współczesne teorie socjologiczne
  • Elementy socjologii regionu
  • Zróżnicowanie społeczne
  • Socjologia wsi i socjologia miasta

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Metodologii Nauk Społecznych skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z pomiarem w naukach społecznych. Są to przede wszystkim problemy skal pomiarowych w kwestionariuszach ankiet, możliwości stosowania zaawansowanych analiz statystycznych, ale także problem metod jakościowych i ich zastosowanie, włącznie z oprogramowaniem wspomagającym prowadzenie analiz jakościowych.

 

 


 

Inne informacje o Katedrze:

 

 

 

opublikowano: 28 listopada 2008 12:43

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry