Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

KN Zdrowia Publicznego


 

 

KOŁO NAUKOWE ZDROWIA PUBLIUCZNEGO

"SALUS"

 

1. Cel powołania koła naukowego:

 

Aktywizacja studentów w rozwiązywaniu problemów z zakresu zdrowia publicznego.

 

2. Planowane tematy działań:

 

⇒ Projekt: „Edukacja zdrowotna najmłodszych”
⇒ Akcje: „Rynek - Badania profilaktyczne”, „Nordic Walking – aktywizacja ruchowa osób starszych”,
⇒ Problemy niepełnosprawnych studentów na WSIiZ
⇒ Akcja – „Oddawanie narządów i krwi wśród studentów… i nie tylko”
⇒ Wystawa fotograficzna: „Macierzyństwo w obiektywie”
⇒ Wykład otwarty: „Aborcja – różne aspekty”.
⇒ „Anoreksja i bulimia”- wykłady dla licealistów.

 

3. Harmonogram spotkań w ramach koła naukowego:

 

Praca w grupach roboczych realizujących szczegółowe działania - grupy tematyczne (patrz - tematy).
Raz na dwa tygodnie spotkania całego Koła: sprawozdania z wykonanych prac w ramach grup tematycznych, wspólne szukanie rozwiązań w kwestiach zasadniczych.
Terminy stałych spotkań:
- drugi i czwarty czwartek miesiąca

 

Opiekun koła: Dr Wacław Kruk

Lider koła: Joanna Binik

 

Kontakt: Katedra Zdrowia Publicznego, nr tel. (17) 86612 93

opublikowano: 19 marca 2009 13:32

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry