Aktualności :: Wolny rynek dla wszystkich!
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Wolny rynek dla wszystkich!


30 listopada 2008

Wolny rynek dla wszystkich!

Elementem działań bez których może zrobić się bardzo źle jest wprowadzenie analogicznych zasad funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół wyższych - uważa prof. Tadeusz Pomianek. Pytanie, jak to zrobić?


Artykuł Rektora WSiIZ ma dość znamienny nadtytuł: „Szkolnictwo wyższe na rozdrożu - jest bardzo źle, a może być jeszcze gorzej.”

Niestety, każdy kto zapozna się z artykułem prof. Pomianka, szybko dojdzie do wniosku, że na poparcie wygłoszonej przez siebie tezy, ma on w zanadrzu sporo poważnych argumentów.

Zresztą wiele z nich, to bolączki, które trapią polskie szkolnictwo wyższe od lat i jakoś nikomu – żadnemu rządowi, bez względu na opcję polityczną - nie udało się im zaradzić. Choć… dostrzegali je wszyscy.

Być może właśnie tu m.in. leży przyczyna obecnego stanu – kiedy, chociaż mamy w Polsce ponad 400 szkół wyższych, w których uczy się ok. 2 mln młodych ludzi – jakość ich kształcenia trudno nazwać zadowalającą.

Potwierdzają to niestety różnego rodzaju badania, tak polskie (np. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski),jak i międzynarodowe. Również pracodawcy mają wiele zastrzeżeń co do kompetencji i umiejętności praktycznych, jakie absolwenci wynoszą z murów rodzimych szkół wyższych.

Oczywiście, oprócz diagnozy obecnej sytuacji, prof. Tadeusz Pomianek wymienia również kilka pomysłów na to, jak w sensowny sposób nasz kraj mógłby wyjść z czającego się już edukacyjnego kryzysu.

Poniżej link, pod którym można się szczegółowo zapoznać z artykułem prof. Tadusza Pomianka w „The Wall Street Journal. Polska” - przegląd prasy

opublikowano: 1 grudnia 2008 08:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry