Aktualności :: Maciej Milczanowski
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Maciej Milczanowski


 

 

mgr Maciej Milczanowski
Instytut Badań nad Cywilizacjami
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki
WSIiZ Rzeszów
Sucharskiego 2, pokój 107 lub 218.
Telefon: 017-86-61-169; 017-86-61-104
e-mail:

Notka biograficzna

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu k. Warszawy z tytułem inżynier telekomunikacji oraz stopniem podporucznika. Ukończył też studia magisterskie na kierunku historia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Historii Starożytnej. Przez 12 lat pracował jako zawodowy oficer w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich i w tym czasie uczestniczył w dwóch misjach wojskowych: ONZ na Wzgórzach Golan oraz NATO w Iraku.
Karierę wojskową ukończył we wrześniu 2008 roku i rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki/asystent w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Pracownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki oraz Instytutu Badań nad Cywilizacjami.
Pasja do historii starożytnej zaowocowała oprócz studiów magisterskich oraz obecnie doktoranckich także wieloma publikacjami w tym dwoma książkami: „Podboje Aleksandra Wielkiego”, Zabrze 2005 oraz „Filippi 42r. p.n.e.”, Zabrze 2006; publikował też artykuły naukowe w Nowym Filomacie (pismo Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz w EOS i Celator.
Obecnie przygotowywane jest drugie wydanie książki pt. „Podboje Aleksandra Wielkiego”, a także książki o wielokulturowości imperium Aleksandra Wielkiego która jest oparta na pracy magisterskiej.
Zainteresowania naukowe obejmują oprócz historii starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego, kwestie bezpieczeństwa państwa, polityki międzynarodowej oraz wewnętrznej a także wielokulturowości oraz podejmowania dialogu pomiędzy kulturami.
Pasjami pozanaukowymi są astronomia oraz narciarstwo.

________________________________________

 

Terminy konsultacji

 • Konsultacje dla studentów we wrześniu 2009:  
  Dzień tygodnia Godziny Miejsce
  Wtorek 11.00-13.00 RA220A/RA107

   

 • Konsultacje do projektów w semestrze letnim 2008/2009:  AFD

   

____________________________

 

Działalność dydaktyczna:

 

 • Zajęcia 2009/2010:

  Semestr zimowy:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Intercultural Communication
  • Teoria bezpieczeństwa - Projekt
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - Projekt
  • Tutorial I

 

 

Terminy czatu z grupami DL

  •   LBD/2009/GC01 Bezpieczeństwo społeczne - 14 grudnia 2009, godz. 19.00 i 18 styczeń 2010, godz. 19.00

 

 • Slajdy z zajęć są przesyłane drogą mailową.
  • Proszę paniętać, że bardzo ważny jest komentarz do nich. Same slajdy nie są kompletnym zbiorem informacji do zaliczenia przedmiotu.  

 

 

 

 • Komunikaty dla studentów:
   • 29.05.09 - Panel "Zderzenia Cywilizacji" zawiera już trzy teksty. Kolejne w przygotowaniu.
   • 26.10.09 - Materiały dla studentów zawierają teraz dodatkową pozycję. Są to wszelkie dane do opracowania projektu wraz z tematami.
   • 19.11.09 - Kolejne teksty zostały umieszczone w panelu "Zderzenia cywilizacji". Zapraszam do dyskusji.
   • 19.11.09 - W dniu 25 października br. w sali RA104 o godz. 10.30 odbędzie się kolejny z cyklu wykładów o starożytności nt. "Kleopatra królowa Egiptu".

 

  •  Wykłady otwarte i seminaria:
   • Dotychczasowe
 1. Archeologiczne zabytki Iraku - Grudzień 2009. 
 2. Alexander - Styczeń 2009.
 3. Cezar i August - Nowa Era w Rzymie - 7 maj 2009.
 4. Zagadki starożytnych cywilizacji - 16 czerwiec 2009.
 5. Terroryzm Islamski - Seminarium przeprowadzone wspólnie z gen. bryg. dr Bąkiem - 21 październik 2009.
 6. Kleopatra - ostatnia królowa hellenistyczna - 25 listopada 2009.
    • Planowane
 1. Aleksandria miasto ponadczasowe.
 2. Zagadka Piramid.

_____________

 

Działalność naukowa

 

 • Tematyka badawcza:

Tematyka badawcza dotyczy ogólnie historii starożytnej epoki hellenistycznej oraz imperium rzymskiego, a w szczególności koncentruje się wokół zagadnień związanych z pracą doktorską i dotyczy propagandy politycznej u schyłku republiki rzymskiej.
Innym wątkiem pracy badawczej jest popularyzacja historii starożytnej poprzez wykłady otwarte na uczelni, a także w dobie zatracenia jednolitej tożsamości oraz wspólnych wartości Unii Europejskiej, próba zwrócenia uwagi na sferę łączącą wszystkie kraje Europy jaką jest historia starożytna.

 

 • Konferencje naukowe:
 1. Udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniach 14-15 marca 2007 r. pt. "Idy marcowe 2050 lat później" z referatem: "Idy marcowe w propagandzie republikanów".
 2. Udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK w dniach 20-22 września 2007 r., pt. "Społeczeństwo i religia w świecie antycznym" z referatem: "Kult Boskiego Juliusza w polityce propagandowej Oktawiana w Rzymie u schyłku republiki".
 3. Udział w konferencji organizowanej przez Collegium Civitas w PKiN w Warszawie, poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa, w styczniu 2009 r.
 4. Udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Historycznego "Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo" w UW w dniach 23-25.09.2009r., z referatempt.: "Rola Kleopatry w polityce propagandowej Cezara".
 • Wybrane publikacje:

 

  • Książki:
Podboje Aleksandra Wielkiego, Zabrze 2005.
Filippi 42r. p.n.e., Zabrze 2006
  • Artykuły:

Wpływ Arystotelesa na Aleksandra w Świetle badań M. Plezi, Pro Memoria 6, 2003.

Wpływ podbojów Aleksandra Wielkiego na świat, Pro Memoria 9, 2003-2004.

Dziwny Sojusz, [w:] Nowy Filomata, IX, 2005, s. 203-215.

Budowle Cezara, [w:] Nowy Filomata, X, 2006, s. 121-129.

Caesarion in Cleopatra’s politics, EOS, 2, 2006, s. 227-238.
The Cult of Divus Iulius in Octavian's Political Propaganda, Celator (USA), vol. 23, nr 7, 2009, s. 6-24.
________________________________________

 

opublikowano: 26 listopada 2009 14:15

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry