Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

KN "Rehabilitant"


Koło naukowe : „Rehabilitant”

 

 

Opiekun koła naukowego : Dr Helena Bartyzel-Lechforowicz

 


 

Cel powołania koła naukowego:


1) Badania naukowe w środowisku osób niepełnosprawnych.
2) Pogłębienie wiedzy praktycznej w kontaktach z pacjentami .
3) Wolontariat.

 


 

Proponowana tematyka zajęć: 

 

  1. Poznanie środowiska pacjenta , edukacja w zakresie profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych dla zdrowia.
  2. Prowadzenie cyklu szkoleń przez zaproszonych prelegentów oraz prezentacje studentów z zakresu tematyki chorób narządu ruchu ( referują wykładowcy i studenci).
  3. Prowadzenie badań ankietowych pod merytorycznym nadzorem opiekuna (prace licencjackie, magisterskie oraz włączenie się do programów badawczych).
  4. W ramach samokształcenia oraz uzupełniających , zapoznanie ze specyfiką terapii dzieci  z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego metodami hipoterapii.
  5. Wprowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych z zakresu innowacji i osiągnięć  w nowoczesnej rehabilitacji pod tytułem „ Bliżej chorego i niepełnosprawnego”. 
  6. Zorganizowanie wycieczki do Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-rehabilitacyjnego CM UJ, specjalizującej się w leczeniu i rehabilitacji narządu ruchu; Zakopane-Bystre.

 


 

Planowane efekty (np. grandy, udział w konkursach):

 

  1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zzakresu rehabilitacji osób w placówkach służby zdrowia i środowisku chorego.

  2. Prowadzenie tematów badawczych dotyczących doskonalenia warsztatu metodologicznego i merytorycznego w pisaniu prac dyplomowych, poprzez bliższe poznanie środowiska chorego.
  3. Udział studentów koła w konkursach na najlepszą pracę licencjacką i magisterską.
  4. Nabycie umiejętności edukatorskich w zakresie promowania zdrowego stylu życia w środowisku rodzinnym i miejscu zamieszkania.

 

 

Harmonogram spotkań w ramach koła naukowego: W pierwszym semestrze dwa razy w miesiącu.

Lista członków koła naukowego: W trakcie ustalania- około 30 osób.

 

 

opublikowano: 7 stycznia 2009 08:59

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry