KIERUNKI STUDIÓW :: Bezpieczestwo wewnętrzne
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Strona główna

Bezpieczestwo wewnętrzne


Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami, a także wyszkolenia strzeleckiego.

 

"Polski rynek pracy wyraźnie odczuwa brak interdyscyplinarnie wykształconych pracowników, zajmujących się niezwykle zróżnicowaną problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednocześnie wydaje się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów będzie sukcesywnie zwiększało się, w wyniku postępu cywilizacyjnego, globalizacji, postępujących procesów integracyjnych i związanymi z nimi problemami społecznymi. Podstawy do wyrażania tego rodzaju opinii dali autorzy "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej", która określiła wizję budowania i rozwijania kompleksowego systemu bezpieczeństwa: "Nowe wyzwania dyktują potrzebę utworzenia państwowego kompleksowego systemu reagowania kryzysowego, odpowiadającego na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa zarówno międzynarodowego, jak i wewnętrznego. Odpowiednie instytucje państwowe będą prowadzić działania zmierzające do powołania zintegrowanego systemu kierowania i zarządzania na wypadek kryzysu. Niezbędne staje się spójne uregulowanie zadań i kompetencji organów i instytucji państwowych, a także organizacji społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa państwa." To wszystko nie będzie możliwe bez kompleksowego i profesjonalnego kształcenia kadr, odpowiedzialnych za urzeczywistnienie wizji bezpieczeństwa, zapisanej w cytowanym dokumencie. Ten sposób myślenia uznajemy za właściwy, czego dowodem, będącym jednocześnie naszym wkładem w realizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, jest uruchomienie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne".

Wypowiedź eksperta: dr Sławomir Gawroński, Prodziekan

 

 

Studia Rzeszów Bezpieczeństwo wewnętrzne

opublikowano: 12 lutego 2010 11:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry