Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, s tudia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009 (od semestru letniego)

Forma studiów:

 

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Język obcy
2.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
3.
Ochrona własności intelektualnej
4.
Technologia informacyjna*
5.
Wychowanie fizyczne
6.
Przedmiot do wyboru I
7.
Przedmiot do wyboru II
8.
Kultura i cywilizacje
9.
Szkolenie BHP
10.
Komunikacja międzykulturowa
11.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
12.
Tutorial I
13.
Tutorial II
14.
Tutorial III
15.
Psychologia
16.
Socjologia
17.
Bezpieczeństwo państwa
18.
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
19.
Wiedza o państwie i prawie
20.
Organizacja i zarządzanie
21.
Prawa człowieka
22.
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
23.
Kryminologia i kryminalistyka
24.
Zwalczanie przestępczości
25.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
26.
Bezpieczeństwo społeczne
27.
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
28.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
29.
Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
30.
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
31.
Zwalczanie terroryzmu
32.
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
33.
Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej
34.
Edukacja dla bezpieczeństwa
35.
Teoria bezpieczeństwa
36.
Prawne podstawy bezpieczeństwa
37.
Media masowe w bezpieczeństwie wewnętrznym
38.
Prawo karne
39.
Administracja w zarządzaniu kryzysowym
40.
Seminarium dyplomowe
41.
Praktyka zawodowa
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Trening walki wręcz
2.
Trening walki z użyciem narzędzi
3.
Wyszkolenie strzeleckie
4.
Taktyka i technika operacyjna
5.
Techniczne systemy zabezpieczeń budynków
6.
Ochrona fizyczna osób i mienia
7.
System ratownictwa w Polsce
8.
Podstawy medycyny katastrof
9.
Medyczne czynności ratunkowe
10.
Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
11.
Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji

 

 


Specjalność: Bezpieczeństwo systemów informatycznych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bazy danych i zarządzanie informacją
2.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych
3.
Eksploatacja systemów i sieci komputerowych
4.
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
5.
Zagrożenia w systemach informatycznych
6.
Podstawy kryptologii
7.
Biznes elektroniczny
8.
Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej
9.
Prawo Internetu

 


Specjalność: Zarządzanie kryzysowe


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
2
Psychologiczne i przywódcze podstawy zarządzania kryzysowego
3
Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
4
Służby, inspekcje i straże w zarządzaniu kryzysowym
5
Podstawy medycyny katastrof
6
Medyczne czynności ratunkowe
7
Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
8
System ratownictwa w Polsce
9
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
10
Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej
11
Media masowe w zarządzaniu kryzysowym

 

 


Specjalność: Zarządzanie obronnością


   

Lp.
Nazwa przedmiotu
1
Międzynarodowe stosunki wojskowe
2
Strategia bezpieczeństwa
3
System obronności RP
4
Międzynarodowe stosunki polityczne
5
System bezpieczeństwa narodowego
6
Zarządzanie logistyką
7
Planowanie cywilnych i militarnych przygotowań obronnych
8
Praca sztabowo-biurowa
9
Podstawy metodyki oceny zagrożeń i ryzyka
10
Terroryzm we współczesnym świecie

 

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Język obcy
2.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
3.
Ochrona własności intelektualnej
4.
Technologia informacyjna*
5.
Wychowanie fizyczne
6.
Filozofia
7.
Kultura i cywilizacje
8.
Szkolenie BHP
9.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
10.
Tutorial I
11.
Tutorial II
12.
Tutorial III
13.
Psychologia
14.
Socjologia
15.
Bezpieczeństwo państwa
16.
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
17.
Wiedza o państwie i prawie
18.
Organizacja i zarządzanie
19.
Prawa człowieka
20.
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
21.
Kryminologia i kryminalistyka
22.
Zwalczanie przestępczości
23.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
24.
Bezpieczeństwo społeczne
25.
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
26.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
27.
Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
28.
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
29.
Zwalczanie terroryzmu
30.
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
31.
Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej
32.
Teoria bezpieczeństwa
33.
Prawne podstawy bezpieczeństwa
34.
Media masowe w bezpieczeństwie wewnętrznym
35.
Prawo karne
36.
Administracja w zarządzaniu kryzysowym
37.
Seminarium dyplomowe
38.
Praktyka zawodowa
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Trening walki wręcz
2.
Trening walki z użyciem narzędzi
3.
Wyszkolenie strzeleckie
4.
Taktyka i technika operacyjna
5.
Techniczne systemy zabezpieczeń budynków
6.
Ochrona fizyczna osób i mienia
7.
System ratownictwa w Polsce
8.
Podstawy medycyny katastrof
9.
Medyczne czynności ratunkowe
10.
Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
11.
Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji

 

 


Specjalność: Bezpieczeństwo systemów informatycznych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bazy danych i zarządzanie informacją
2.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych
3.
Eksploatacja systemów i sieci komputerowych
4.
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
5.
Zagrożenia w systemach informatycznych
6.
Podstawy kryptologii
7.
Biznes elektroniczny
8.
Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej
9.
Prawo Internetu

 

 


Specjalność: Zarządzanie kryzysowe


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
2
Psychologiczne i przywódcze podstawy zarządzania kryzysowego
3
Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
4
Służby, inspekcje i straże w zarządzaniu kryzysowym
5
Podstawy medycyny katastrof
6
Medyczne czynności ratunkowe
7
Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
8
System ratownictwa w Polsce
9
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
10
Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej
11
Media masowe w zarządzaniu kryzysowym

 


Specjalność: Zarządzanie obronnością


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1
Międzynarodowe stosunki wojskowe
2
Strategia bezpieczeństwa
3
System obronności RP
4
Międzynarodowe stosunki polityczne
5
System bezpieczeństwa narodowego
6
Zarządzanie logistyką
7
Planowanie cywilnych i militarnych przygotowań obronnych
8
Praca sztabowo-biurowa
9
Podstawy metodyki oceny zagrożeń i ryzyka
10
Terroryzm we współczesnym świecie
opublikowano: 13 lutego 2009 15:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry