REKRUTACJA 2009/2010 :: Oferta dla absolwentów PWSZ w Jarosławiu
Strona główna

Nabór na semestr letni (nie czekaj do października)

Strona główna

Oferta dla absolwentów PWSZ w Jarosławiu


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotowała specjalną ofertę dla Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu.

 

Rekrutacja trwać będzie do 30 kwietnia 2009 roku!

 

Oferowane kierunki i specjalności:

 

Ekonomia

  • Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami
  • Rachunkowość

 

Informatyka

  • Inżynieria komputerowa i multimedialna (3 semestry dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia)
  • Technologie wytwarzania oprogramowania (3 semestry dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia)

 

Turystyka i rekreacja

  • Rekreacja i turystyka zdrowotna
  • Zarządzanie turystyką

 


ZASADY REKRUTACJI

 

Przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie)
na semestr letni 2008/2009


O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera lub magistra albo jego odpowiednik upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego wystawienia.


O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:


• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu),
• średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
• świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis,
• podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz Internecie),
• zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym,
• 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
• kserokopię pokwitowania opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628

 

 

TYP STUDIÓW

 

WPISOWE

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

II stopnia
(magisterskie)

100 PLN

100 PLN

absolwenci WSIiZ, WSZiA,
WSE i WSZ i PWSZ w Jarosławiu

0 PLN

100 PLN

 

 

Opłaty i Czesne
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

 

 

KIERUNEK

 

SPECJALNOŚĆ

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Ekonomia

biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami, rachunkowość

375 zł

Informatyka

technologie wytwarzania oprogramowania, inżynieria komputerowa i multimedialna

385 zł

Turystyka
i rekreacja

rekreacja i turystyka zdrowotna, zarządzanie
turystyką

375 zł

Czesne płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego. W tabelach podano wysokość jednej raty czesnego.


NOWOŚĆ: Premie dla osób, które wpłacą czesne za semestr lub rok z góry!

Bez względu na kierunek, każdy kto:
• zapłaci z góry za semestr - płaci o 50 zł mniej,
• zapłaci z góry za rok - płaci o 100 zł mniej.


 

 

 

 

opublikowano: 4 marca 2009 09:18

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry