Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

ks. Andrzej Cypryś


Diecezjalny Duszpasterz Akademicki, Duszpasterz Akademicki i wykładowca etyki na WSIiZ, Wicedyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, wykładowca homiletyki w WSD w Rzeszowie, Zastępca Redaktora Naczelnego Rocznika Filozoficzno-Teologicznego Resovia Sacra, Zastępca Przewodniczącego Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II "Lumen et Spes"

 

ETYKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO:

1. Etyka, czyn ludzki, sumienie

2. Z Historii etyki

3. Koncepcje i modele etyczne

4. Zasady życia społecznego

5. Prawa człowieka

6. Z historii etyki biznesu

7. Polskie tradycje etyki gospodarczej

8. Własność prywatna w powszechne przeznaczenie dóbr

9. Odpowiedziaqlność w działalności gospodarczej

10. Narzędzia podnoszenia poziomu etycznego firmy

11. Problemy etyczne okresu transformacji

12. Ekologia i ekoetyka

13. Etyka w środkach społecznego komunikowania

14. Etyka zawodowa

 

opublikowano: 15 marca 2009 19:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry