Strona główna

Aktualności

Strona główna

Na rynku brakuje pracowników socjalnych. Wykształci ich WSIiZ!


14 maja 2009

Na rynku brakuje pracowników socjalnych. Wykształci ich WSIiZ!

Zadanie pracownika socjalnego polega m.in. na badaniu potrzeb i pomaganiu osobom, które maja kłopoty z aklimatyzacją w społeczeństwie, radzeniem sobie z kłopotami życiowymi, ale też na współpracy z instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Na rynku pracy osób takich niestety brakuje. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wychodzi tym potrzebom na przeciw. Rusza odrębna ścieżka kształcenia – pracownik socjalny!

 

Nowa specjalność realizowana będzie na kierunku Socjologia. - Specjalność "Pracownik socjalny" to odpowiedź WSIiZ na duże zapotrzebowanie w zakresie kształcenia w tym zawodzie. Wynika ono m.in. z ustawowych wymogów dotyczących uzupełnienia wykształcenia przez pracowników instytucji pomocowych do końca grudnia 2013 roku – wyjaśnia dr Małgorzata Lorenc-Szpila z WSIiZ.

Istotne jest również rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 stycznia 2008 r., które jasno precyzuje, że ukończenie tej specjalności „upoważnia do podjęcia pracy w zawodzie pracownika socjalnego”. Wybierając tę specjalność studenci zdobędą wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie nauk społecznych (socjologii, antropologii, demografii), pedagogiki, psychologii, metodologii badań społecznych, ekonomii. W czasie studiów z pewnością studenci będą udoskonalać swoje umiejętności interpersonalne. Nauczą się prawidłowego rozpoznawania i analizowania uwarunkowań prawnych trudnej sytuacji osób i rodzin oraz planowania form pomocy oraz skutecznego stosowania metod i technik w pracy socjalnej. W ramach praktyk zawartych w programie studiów nauczą się kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami.

W programie studiów m.in.:

• komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
• system prawny, struktura i organizacja pomocy społecznej
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• metodyka pracy socjalnej
• promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie
• wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
• praktyki zawodowe w instytucjach i placówkach pomocy społecznej

A co po studiach?

Będąc absolwentem znajdziesz zatrudnienie zarówno jako pracownik socjalny w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie, jak również w innych instytucjach pomocowych, takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, punkty interwencji kryzysowej, czy szpitale.
Ponieważ pomoc społeczną świadczą w Polsce organy administracji rządowej i samorządowej współdziałające, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, po ukończeniu studiów znajdziesz również pracę w podmiotach współpracujących z organami administracji rządowej i samorządowej.

Socjologowie również są predysponowani do pracy w takich zawodach, jak: doradca personalny i zawodowy, dziennikarz, moderator internetowego forum społecznościowego, negocjator, pracownik agencji rozwoju regionalnego oraz centrum zarządzania kryzysowego, specjalista ds. marketingu i reklamy oraz public relations. Dodatkowo - jako socjolog z kwalifikacjami pracownika socjalnego, będziesz w stanie z powodzeniem ubiegać się o pracę w ośrodkach badania opinii publicznej, zgłębiających nie tylko kwestię społecznych preferencji politycznych, ale też liczne problemy związane z życiem rodzinnym, obywatelskim, zawodowym, bezrobociem, migracjami czy funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Zdaniem ekspertów po studiach można zostać:

• specjalistą ds. marketingu i reklamy,
• pracownikiem ośrodków badania opinii publicznej,
• pracownikiem administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,
• urzędnikiem instytucji Unii Europejskiej,
• doradcą personalnym,
• pracownikiem socjalnym.

Uruchomienie nowej możliwości kształcenia jest z pewnością dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy chcieliby nie tylko zdobyć kompleksową wiedzę socjologiczną, ale też wykonywać zawód, który tę wiedzę pozwoli wykorzystać w praktyczny sposób dla dobra innych.

Więcej informacji o tej specjalności można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl w sekcji poświęconej odrębnej ścieżce kształcenia PRACOWNIK SOCJALNY na kierunku SOCJOLOGIA! Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu przygotowanego specjalnie z myślą o kandydatach na studia.

 

Autor: Szymon Taranda

opublikowano: 14 maja 2009 11:58

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry