Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Beata Antosiewicz


mgr Beata Antosiewicz

Katedra Kosmetologii

Pokój 102 B KE

Kielnarowa

Telefon: 017- 866-13-48

e-mail:

 

 

Notka biograficzna

Terminy konsultacji

Działalność dydaktyczna

Działalność naukowa

 

 

Notka biograficzna

W czerwcu 2007 roku ukończyłam studia dzienne na Wydziale Biologiczno-Rolniczym na kierunku Biologia, specjalność Biologia Środowiskowa. Tytuł magistra uzyskałam z botaniki. Tematem mojej pracy magisterskiej były "Rośliny lecznicze o właściwościach przeciwbólowych". Od września 2009 roku jestem pracownikiem naukowo- dydaktycznym w Katedrze Kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 01.02.2010 roku pełnię funkcję Sekretarza Katedry Kosmetologii. Jestem opiekunem roku na studiach stacjonarnych.

 

 

Terminy konsultacji

 wtorek      12.00 - 13.00      Pokój 102B KE

 środa        10.00 - 11.00      Pokój 102B KE

 

Działalność Dydaktyczna

 

Prowadzone przedmioty:

  • Nadzór sanitarno epidemiologiczny
  • Żywienie człowieka
  • Epidemiologia (DL)

 

Materiały dydaktyczne dla studentów:

Materiały dydaktyczne (prezentacje) na bieżąco przesyłane są przez prowadzącego do każdej grupy ćwiczeniowej za pośrednictwem  Wirtualnej Uczelni.

 

Informacje dla studentów:

 

 

Działalność naukowa

 

Tematyka badawcza:

Toksykologia roślin leczniczych - wybrane gatunki szałwii.

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 3 lutego 2010 20:09

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry