Strona główna

Historia Uczelni

Strona główna

Historia Uczelni


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

 

Jej założycielem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP), które od ponad 16 lat wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

 

Dwukrotnie (w 2000 i 2004 roku) SPP otrzymało I nagrodę za działalność na rzecz środowiska i regionu, w konkursie PRO PUBLICO BONO, organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP.


WSIiZ jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, uczelni od ponad 6 lat aktywnie i z sukcesem działającej na rynku edukacyjnym województwa lubelskiego.


Od marca 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, która w środowisku krakowskim cieszy się dużym prestiżem. Obok WSIiZ i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, wśród tych instytucji znalazły się także: krakowski Instytut Tertio Millennio oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP).

 

więcej o współpracy


WSIiZ w KRASP

Uchwałą prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 18 listopada 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała status uczelni stowarzyszonej KRASP.

 

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne.

Zadaniem KRASP jest reprezentowanie interesu szkolnictwa wyższego i nauki a także wspólnych interesów na zewnątrz szkół wyższych.

Obecnie Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich tworzą rektorzy 101 szkół wyższych. Ponadto dwie uczelnie oraz Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych mają status stowarzyszonych.

(więcej o KRASP...)

 


WSIiZ w FEDE

6 kwietnia 2000 roku WSIiZ, jako jedna z trzech uczelni w Polsce, została oficjalnym członkiem Europejskiej Federacji szkół FEDE organizacji pozarządowej UNESCO. Podstawowym celem Federacji jest współpraca w budowaniu nowej Europy w zakresie edukacji i kultury.

 


 

WSIiZ jest Uczelnią nowoczesną, szybko reagującą na zmiany na rynku pracy. Z roku na rok tworzone są nowe kierunki i specjalności przystosowane do wymogów gospodarki rynkowej i integracji Polski z Unią Europejską.

 


Ważne daty


W 1996 roku Szkoła kształciła na trzech kierunkach: EKONOMIA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA oraz ADMINISTRACJA.

 


W sierpniu 1998 roku WSIiZ dostała zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA.

 


6 października 1999 roku Uczelni przyznano prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku EKONOMIA.

 


22 lutego 2000 roku WSIiZ decyzją MEN otrzymała zezwolenie na przedłużenie działalności do 30 września 2010 roku.

 


Po uzyskaniu zgody MEN, 24 lipca 2001 roku, Uczelnia uruchomiła kolejny kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.

 


8 maja 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA.

 


20 maja 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała pozwolenie na utworzenie wydziałów zamiejscowych w Dębicy i Krośnie, prowadzących wyższe studia zawodowe na kierunku Ekonomia.

 


25 lipca 2002 roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kolejnym kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA.

 


24 marca 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, WSIiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych - inżynierskich na kierunku INFORMATYKA.

 


9 czerwca 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia w województwie podkarpackim i jedna z pierwszych w kraju uzyskała zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na utworzenie studiów licencjackich na kierunku EUROPEISTYKA.

 


11 października 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 


27 grudnia 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE.

 


5 października 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku POLITOLOGIA.

 


25 kwietnia 2007 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wydziałowi Zamiejscowemu w Przeworsku uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE.

 


25 czerwca 2007 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku INFORMATYKA.

 


31 sierpnia 2007 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE.

 20 listopada 2007 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku II stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.


 

więcej o historii WSIiZ w Kronice

opublikowano: 22 grudnia 2008 12:35

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry