Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

mgr inż. Krzysztof Adamczyk


Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

Zakład Programowania

ul. Sucharskiego 2, pokój 6

Telefon: 017-86-61-273

e-mail:


Notka biograficzna


Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Systemy informatyczne. Od września 2002 roku asystent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem PTI oraz egzaminatorem ECDL i A-ECDL.

 


Terminy konsultacji dla studentów

 

Dzień tygodnia Godziny
Miejsce
Poniedziałek 11:30 - 12:30 Sala A6

Sobota 17.10.2009

Sobota 7.11.2009

Sobota 21.11.2009

Sobota 5.12.2009

Sobota 19.12.2009

Sobota 9.01.2010

Sobota 23.01.2010

Sobota 6.02.2010

14:30 - 15:15

14:30 - 15:15

11:00 - 11:45

14:30 - 15:15

12:45 - 13:30

9:30 - 11:00

9:30 - 11:00

9:30 - 11:00

Sala A6


Działalność dydaktyczna

 

  • Prowadzone przedmioty

- wybrane języki internetowe

- technologia informacyjna

- narzędzia informatyki

- podstaw programowania

- przetwarzanie informacji wizualnej

- przetwarzanie i synteza dźwięku

- przetwarzanie dźwięku i obrazu

- wprowadzenie do systemów multimedialnych

- specjalistyczny język programowania

- komunikacja człowiek-komputer

 

  • Materiały dydaktyczne dla studentów:

ftp://ftp.wsiz.rzeszow.pl/../WSPOLNY/KAdamczyk/

 

  • Informacje dla studentów:

Wpisy do indeksów realizowane są w czasie konsultacji.Działalność naukowa

 

  • Tematyka badawcza:

Badania naukowe w zakresie Interpolacji obrazu z falkowymi ekstraktorami krawędzi

 

 

 

  • Wybrane publikacje:

- Krzysztof Adamczyk, Andrzej Walczak, Ewa Borowicz "Optical dot array for tuned 'pin-hole' filter", International Congress on Optics and Optoelectronics

- Krzysztof Adamczyk, Roman Tabisz "Zastosowanie wybranych technologii informatycznych do tworzenia Metrologicznej Bazy Danych", Międzynarodowy Kongres Metrologów, Lwów 2007, PAK vol. 53, nr 12/2007

- Krzysztof Adamczyk, Jacek Jamiński, Tomasz Bartczak "Usprawnienie przesyłu informacji w konfiguracji klient - serwer", ISBN 83-914678-6-4, VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Politechnika Lubelska, Katedra Informatyki 12-13.05.2003, Kazimierz Dolny, s. 7-10

- Krzysztof Adamczyk, Jacek Jamiński, Tomasz Bartczak "Komputerowe wspomaganie nauczania jako element dydaktyki prowadzonej w ramach Dużego Laboratorium komputerowego", ISBN 83-914678-6-4, VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Politechnika Lubelska, Katedra Informatyki 12-13.05.2003, Kazimierz Dolny, s. 43-52

- Krzysztof Adamczyk, Jacek Jamiński, Tomasz Bartczak "Metody i narzędzia szybkiego prototypowania rozproszonych aplikacji biznesowych", ISDN 83-7279-322-0, ksišżka "Współczesne technologie informatyczne", MIKOM 2003, s. 45-52

 


 

]]>

]]>

]]>

opublikowano: 5 października 2009 12:12

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry