REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: ADMINISTRACJA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Ekonomia

2. Finanse publiczne

3.

Gry decyzyjne

4.

Historia administracji

5.

Język obcy

6.

Kierowanie zespołami ludzkimi

7. Komunikacja międzykulturowa
8. Konstytucyjny system organów państwowych
9. Legislacja administracyjna

10.

Nauka administracji

11.

Negocjacje i mediacje w administracji

12. Ochrona środowiska

13.

Ochrona własności intelektualnej

14. Podstawy prawoznawstwa
15. Postępowanie administracyjne

16.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

17.

Prawo administracyjne I

18.

Prawo administracyjne II

19.

Prawo cywilne z umowami w administracji I

20.

Prawo cywilne z umowami w administracji II

21.

Prawo finansowe

22.

Prawo karne i prawo wykroczeń

23.

Prawo międzynarodowe publiczne

24.

Prawo pracy

25.

Prawo urzędnicze

26.

Przedmiot do wyboru I
27. Przedmiot do wyboru II

28.

Publiczne prawo gospodarcze
29. Skuteczne zachowania na rynku pracy

30.

Socjologia

31.

Statystyka z demografią
32. Szkolenie BHP

33.

Technologia informacyjna*

34.

Tutorial I

35.

Tutorial II
36. Tutorial III
37. Ustrój samorządu terytorialnego
38. Wychowanie fizyczne
39. Zamówienia publiczne
40. Zarządzanie
41. Zastosowanie informatyki w administracji
42. Źródła prawa i instytucje UE

*

w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Specjalność: Skarbowość i podatki


 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1. Postępowanie podatkowe

2.

Prawo celne

3.

Prawo dewizowe

4.

Prawo karne skarbowe

5.

Prawo podatkowe

6.

Rachunkowość

7. Seminarium dyplomowe

8.

Wykład monograficzny

9.

Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

 

 


Specjalność: Gospodarka i administracja publiczna


 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Finanse samorządowe
2. Finansowanie rozwoju regionalnego

3.

Marketing gmin i regionów

4.

Polityka regionalna
5. Seminarium dyplomowe

6.

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

7.

Wykład monograficzny

8.

Zagospodarowanie przestrzenne

 


Specjalność: Gospodarka nieruchomościami


Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Działalność zawodowa pośrednika i zarządcy nieruchomości
2. Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami
3. Obrót nieruchomościami
4. Podstawy budownictwa

5.

Podstawy wyceny nieruchomości

6.

Prawo gospodarowania nieruchomościami

7.

Prawo spółdzielcze

8.

Rynki nieruchomości w UE

9.

Seminarium dyplomowe
10. Zarządzanie nieruchomościami
11. Źródła informacji o nieruchomościach

 

 


Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Audyty bezpieczeństwa pracy
2.
Ergonomia
3.
Metodyka pracy służb BHP
4.
Metodyka szkoleń kursowych
5.
Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
6.
Ochrona przeciwpożarowa
7.
Pomoc przedlekarska
8.
Prawo pracy w Polsce na tle unormowań UE
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Uregulowania międzynarodowe w zakresie BHP
11.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym

 

 


Specjalność: Administracja bezpieczeństwa publicznego


 

 

 

 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja w zarządzaniu kryzysowym
2.
Bezpieczeństwo państwa
3.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
4.
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
5.
Ochrona osób i mienia
6.
Organy ochrony porządku publicznego
7.
Podstawy kryminologii
8.
Prawa człowieka i etyka funkcjonariuszy służb państwowych
9.
Prawo wykroczeń
10.
Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonomia
2.
Filozofia
3.
Finanse publiczne
4.
Historia administracji
5.
Język obcy
6.
Kierowanie zespołami ludzkimi
7. Konstytucyjny system organów państwowych
8.
Legislacja administracyjna
9.
Nauka administracji
10.
Negocjacje i mediacje w administracji
11.
Ochrona środowiska
12.
Ochrona własności intelektualnej
13. Podstawy prawoznawstwa
14.
Postępowanie administracyjne
15.
Postępowanie egzekucyjne w administracji
16.
Prawo administracyjne I
17.
Prawo administracyjne II
18.
Prawo cywilne z umowami w administracji
19.
Prawo finansowe
20.
Prawo karne i prawo wykroczeń
21.
Prawo międzynarodowe publiczne
22.
Prawo pracy
23.
Prawo urzędnicze
24.
Psychologia
25.
Publiczne prawo gospodarcze
26.
Samorząd i wspólnoty lokalne
27.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
28.
Socjologia
29.
Statystyka z elementami demografii
30.
Szkolenie BHP
31.
Technologia informacyjna*
32.
Tutorial I
33.
Tutorial II
34.
Tutorial III
35.
Ustrój samorządu terytorialnego
36.
Zamówienia publiczne
37.
Zarządzanie
38. Zastosowanie informatyki w administracji
39.
Źródła prawa i instytucje UE
*

w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 

 


Specjalność: Skarbowość i podatki


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Postępowanie podatkowe
2.
Prawo celne
3.
Prawo dewizowe
4.
Prawo karne skarbowe
5.
Prawo podatkowe
6.
Rachunkowość
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Wykład monograficzny
9.
Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

 

 


Specjalność: Gospodarka i administracja publiczna


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Finanse samorządowe
2.
Finansowanie rozwoju regionalnego
3.
Marketing gmin i regionów
4.
Polityka regionalna
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
7.
Wykład monograficzny
8.
Zagospodarowanie przestrzenne

 

 


Specjalność: Gospodarka nieruchomościami


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Działalność zawodowa pośrednika i zarządcy nieruchomości
2.
Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami
3.
Obrót nieruchomościami
4.
Podstawy budownictwa
5.
Podstawy wyceny nieruchomości
6.
Prawo gospodarowania nieruchomościami
7.
Prawo spółdzielcze
8.
Rynki nieruchomości w UE
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Zarządzanie nieruchomościami
11.
Źródła informacji o nieruchomościach

 

 

 


Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Audyty bezpieczeństwa pracy
2.
Ergonomia
3.
Metodyka pracy służb BHP
4.
Metodyka szkoleń kursowych
5.
Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
6.
Ochrona przeciwpożarowa
7.
Pomoc przedlekarska
8.
Prawo pracy w Polsce na tle unormowań UE
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Uregulowania międzynarodowe w zakresie BHP
11.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym

 

 


Specjalność: Administracja bezpieczeństwa publicznego


 

 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja w zarządzaniu kryzysowym
2.
Bezpieczeństwo państwa
3.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
4.
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
5.
Ochrona osób i mienia
6.
Organy ochrony porządku publicznego
7.
Podstawy kryminologii
8.
Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
9.
Prawo wykroczeń
10.
Seminarium dyplomowe
opublikowano: 12 grudnia 2008 08:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry