REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: EUROPEISTYKA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonomia
2.
Europejski system ochrony praw człowieka
3.
Historia społeczna Europy
4.
II i III Filar UE
5.
Instytucje i procesy decyzyjne w UE
6.
Integracja gospodarcza w Europie
7.
Język obcy
8.
Kierowanie zespołami ludzkimi
9.
Komunikacja międzykulturowa
10.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
11.
Nauka o polityce
12.
Ochrona własności intelektualnej
13.
Podstawy finansów
14.
Podstawy statystyki
15.
Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne
16.
Polityki wspólnotowe
17.
Prawo europejskie
18.
Procesy integracyjne w Europie
19.
Przedmiot do wyboru I
20.
Przedmiot do wyboru II
21.
Rachunkowość
22.
Regionalizm i federalizm w Europie
23.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
24.
Społeczeństwa i kultura Europy
25.
Systemy polityczne państw europejskich
26.
Szkolenie BHP
27.
Technologia informacyjna*
28.
Tutorial I
29.
Tutorial II
30.
Tutorial III
31.
Usytuowanie, znaczenie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych
32.
Usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie
33.
Warsztaty europejskie
34.
Wychowanie fizyczne
35.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Urzędnik europejski


 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Elementy prawa administracyjnego
2.
Przygotowanie dokumentów urzędowych (warsztaty)
3.
Rozstrzyganie sporów w UE
4.
Seminarium dyplomowe
5.
Służba cywilna w UE
6.
Terminologia UE
7.
Zarządzanie funduszami europejskimi

 


Specjalność: Fundusze i projekty


 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Budżetowanie projektów

2.

Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość projektu

3.

Pomoc publiczna
4. Seminarium dyplomowe
5. Ubezpieczenia grantów

6.

Zarządzanie projektami

 

 


Specjalność: Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym


 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Charakterystyka rynku ubezpieczeń w Polsce i na świecie

2.

Kryteria wyboru ubezpieczyciela

3.

Obsługa ubezpieczeń gospodarczych w firmie

4.

Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
5. Seminarium dyplomowe
6. Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie
7. Wybrane produkty ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonomia
2.
Europejski system ochrony praw człowieka
3.
Filozofia
4.
Historia społeczna Europy
5.
II i III Filar UE
6.
Instytucje i procesy decyzyjne w UE
7.
Integracja gospodarcza w Europie
8.
Język obcy
9.
Kierowanie zespołami ludzkimi
10.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
11.
Nauka o polityce
12.
Ochrona własności intelektualnej
13.
Podstawy finansów
14.
Podstawy statystyki
15.
Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne
16.
Polityki wspólnotowe
17.
Prawo europejskie
18.
Procesy integracyjne w Europie
19.
Rachunkowość
20.
Regionalizm i federalizm w Europie
21.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
22.
Socjologia
23.
Społeczeństwa i kultura Europy
24.
Systemy polityczne państw europejskich
25.
Szkolenie BHP
26.
Technologia informacyjna*
27.
Tutorial I
28.
Tutorial II
29.
Tutorial III
30.
Usytuowanie, znaczenie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych
31.
Usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie
32.
Warsztaty europejskie
33.
Zarządzanie
 
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Urzędnik europejski


Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Elementy prawa administracyjnego

2.

Przygotowanie dokumentów urzędowych (warsztaty)

3.

Rozstrzyganie sporów w UE

4. Seminarium dyplomowe

5.

Służba cywilna w UE

6.

Terminologia UE

7.

Zarządzanie funduszami europejskimi

 


Specjalność: Fundusze i projekty


Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Budżetowanie projektów

2.

Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość projektu

3.

Pomoc publiczna
4. Seminarium dyplomowe
5. Ubezpieczenia grantów

6.

Zarządzanie projektami

 


Specjalność: Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym


Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Charakterystyka rynku ubezpieczeń w Polsce i na świecie

2.

Kryteria wyboru ubezpieczyciela

3.

Obsługa ubezpieczeń gospodarczych w firmie

4.

Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
5. Seminarium dyplomowe
6. Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie
7. Wybrane produkty ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym

 

 

 

opublikowano: 12 grudnia 2008 08:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry