REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

Studia stacjonarne

 


 

Blok główny

 


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Anatomia
2.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
3.
Ekologia i ochrona środowiska
4.
Ekonomia
5.
Ekonomika turystyki i rekreacji
6.
Fizjologia człowieka
7.
Geografia fizyczna Polski
8.
Geografia turystyczna
9.
Gra kierownicza
10.
Gry rekreacyjne
11.
Historia architektury i sztuki
12.
Hotelarstwo
13.
Język obcy
14.
Kierowanie zespołami ludzkimi
15.
Komunikacja międzykulturowa
16.
Krajoznawstwo
17.
Negocjacje
18.
Obóz letni z turystyką aktywną
19.
Obóz zimowy z turystyką aktywną
20.
Obsługa ruchu turystycznego
21.
Ochrona własności intelektualnej
22.
Pedagogika czasu wolnego
23.
Pływanie z elementami ratownictwa
24.
Podstawy rekreacji
25.
Podstawy turystyki
26.
Praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych
27.
Prawo w turystyce i rekreacji
28.
Przedmiot do wyboru I
29.
Przedmiot do wyboru II
30.
Psychologia
31.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
32.
Szkolenie BHP
33.
Technologia informacyjna*
34.
Turystyka aktywna
35.
Tutorial I
36.
Tutorial II
37.
Tutorial III
38.
Wychowanie fizyczne
39.
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
40.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego
2.
Organizacja pracy biurowej
3.
Programowanie i obsługa ruchu turystycznego
4.
Promocja i informacja w turystyce
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
7.
Transport w turystyce
8.
Zasady gościnności i obsługi klienta

 

 


Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biznesplan przeds. hotelarskiego i gastronomicznego
2.
Obsługa klienta
3.
Podstawy technologii żywienia
4.
Seminarium dyplomowe
5.
Sprzęt do obróbki i przygotowania żywności
6.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
7.
Techniki tworzenia produktu gastronomicznego
8.
Zarządzanie hotelami i gastronomią

 

 


Specjalność: Turystyka zdrowotna


 

 

 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Balneologia z hydroterapią
2.
Kinezyterapia z biomechaniką
3.
Odnowa biologiczna z masażem
4.
Podstawy gerontologii
5.
Podstawy hipoterapii
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
8.
Turystyka osób niepełnosprawnych

 

 


Specjalność: Geoturystyka


 

 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Geograficzne Systemy Informacyjne
2.
Geomorfologia ogólna
3.
Klimatologia z bioklimatologią
4.
Metody badań przyrodniczych
5.
Ochrona środowiska i krajobrazu
6.
Podstawy geologii z paleontologią
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Systemy rezerwacji i dystrybucji

 

 

Studia niestacjonarne

 


 

Blok główny

 


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Anatomia
2.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
3.
Ekologia i ochrona środowiska
4.
Ekonomia
5.
Ekonomika turystyki i rekreacji
6.
Filozofia
7.
Fizjologia człowieka
8.
Geografia fizyczna Polski
9.
Geografia turystyczna
10.
Gra kierownicza
11.
Gry rekreacyjne
12.
Historia architektury i sztuki
13.
Hotelarstwo
14.
Język obcy
15.
Kierowanie zespołami ludzkimi
16.
Krajoznawstwo
17.
Negocjacje
18.
Obóz letni z turystyką aktywną
19.
Obóz zimowy z turystyką aktywną
20.
Obsługa ruchu turystycznego
21.
Ochrona własności intelektualnej
22.
Pedagogika czasu wolnego
23.
Pływanie z elementami ratownictwa
24.
Podstawy rekreacji
25.
Podstawy turystyki
26.
Praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych
27.
Prawo w turystyce i rekreacji
28.
Psychologia
29.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
30.
Socjologia
31.
Szkolenie BHP
32.
Technologia informacyjna*
33.
Turystyka aktywna
34.
Tutorial I
35.
Tutorial II
36.
Tutorial III
37.
Wychowanie fizyczne
38.
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
39.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego
2.
Organizacja pracy biurowej
3.
Programowanie i obsługa ruchu turystycznego
4.
Promocja i informacja w turystyce
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
7.
Transport w turystyce
8.
Zasady gościnności i obsługi klienta

 


Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biznesplan przeds. hotelarskiego i gastronomicznego
2.
Obsługa klienta
3.
Podstawy technologii żywienia
4.
Seminarium dyplomowe
5.
Sprzęt do obróbki i przygotowania żywności
6.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
7.
Techniki tworzenia produktu gastronomicznego
8.
Zarządzanie hotelami i gastronomią

 


Specjalność: Turystyka zdrowotna


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Balneologia z hydroterapią
2.
Kinezyterapia z biomechaniką
3.
Odnowa biologiczna z masażem
4.
Podstawy gerontologii
5.
Podstawy hipoterapii
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
8.
Turystyka osób niepełnosprawnych

 

 


Specjalność: Geoturystyka


 

 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Geograficzne Systemy Informacyjne
2.
Geomorfologia ogólna
3.
Klimatologia z bioklimatologią
4.
Metody badań przyrodniczych
5.
Ochrona środowiska i krajobrazu
6.
Podstawy geologii z paleontologią
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Systemy rezerwacji i dystrybucji
opublikowano: 12 grudnia 2008 08:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry