REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


 

Blok główny

 


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dykcja i zasady poprawnej wymowy
2.
Etyka dziennikarska
3.
Filozofia
4.
Gatunki dziennikarskie
5.
Historia mediów na świecie
6.
Historia mediów w Polsce
7.
Historia Polski XX wieku
8.
Język obcy
9.
Komunikacja międzykulturowa
10.
Kultura i cywilizacje
11.
Ochrona własności intelektualnej
12.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
13.
Podstawy komunikacji marketingowej
14.
Podstawy komunikowania politycznego
15.
Podstawy prawa
16.
Prawo prasowe
17.
Przedmiot do wyboru I
18.
Przedmiot do wyboru II
19.
Retoryka i erystyka
20.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
21.
Socjologia
22.
Stylistyka i kultura języka
23.
Szkolenie BHP
24.
Technologia informacyjna*
25.
Tutorial I
26.
Tutorial II
27.
Tutorial III
28.
Warsztat prasowy
29.
Warsztat public relations
30.
Warsztat radiowy
31.
Warsztat telewizyjny
32.
Współczesne media na świecie
33.
Współczesne media w Polsce
34.
Współczesne systemy polityczne
35.
Wstęp do nauki o komunikowaniu
36.
Wychowanie fizyczne
37.
Wykład monograficzny
38.
Źródła informacji dla dziennikarza
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Specjalność: Dziennikarstwo prasowe


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dziennikarstwo on-line
2.
Lokalizm, regionalizm, Unia Europejska
3.
Media, Internet, społeczeństwo
4.
Seminarium dyplomowe
5.
Socjologia kultury
6.
Warsztat prasowy II
7.
Warsztat publicystyczny
8.
Warsztat radiowy II
9.
Warsztat reportera

 


Specjalność: Reklama i public relations


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Kampanie reklamowe i PR
2.
Marketing polityczny
3.
Mediaplaning
4.
Prawne uwarunkowania reklamy
5.
Psychologia reklamy
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Techniki reklamy
8.
Warsztat rzecznika prasowego
9.
Zintegrowane komunikowanie marketingowe

 

 

Studia niestacjonarne

 


 

Blok główny

 


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dykcja i zasady poprawnej wymowy
2.
Etyka dziennikarska
3.
Filozofia
4.
Gatunki dziennikarskie
5.
Historia kultury i sztuki
6.
Historia mediów na świecie
7.
Historia mediów w Polsce
8.
Historia Polski XX wieku
9.
Język obcy
10.
Kultura i cywilizacje
11.
Ochrona własności intelektualnej
12.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
13.
Podstawy komunikacji marketingowej
14.
Podstawy komunikowania politycznego
15.
Podstawy prawa
16.
Prawo prasowe
17.
Psychologia
18.
Retoryka i erystyka
19.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
20.
Socjologia
21.
Stylistyka i kultura języka
22.
Szkolenie BHP
23.
Technologia informacyjna*
24.
Tutorial I
25.
Tutorial II
26.
Tutorial III
27.
Warsztat prasowy
28.
Warsztat public relations
29.
Warsztat radiowy
30.
Warsztat telewizyjny
31.
Współczesne media na świecie
32.
Współczesne media w Polsce
33.
Współczesne systemy polityczne
34.
Wstęp do nauki o komunikowaniu
35.
Wykład monograficzny
36.
Źródła informacji dla dziennikarza
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Dziennikarstwo prasowe


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dziennikarstwo on-line
2.
Lokalizm, regionalizm, Unia Europejska
3.
Media, Internet, społeczeństwo
4.
Seminarium dyplomowe
5.
Socjologia kultury
6.
Warsztat prasowy II
7.
Warsztat publicystyczny
8.
Warsztat radiowy II
9.
Warsztat reportera

 


Specjalność: Reklama i public relations


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Kampanie reklamowe i PR
2.
Marketing polityczny
3.
Mediaplaning
4.
Prawne uwarunkowania reklamy
5.
Psychologia reklamy
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Techniki reklamy
8.
Warsztat rzecznika prasowego
9.
Zintegrowane komunikowanie marketingowe

 

 

 

opublikowano: 12 grudnia 2008 08:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry