Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: EKONOMIA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza ekonomiczna
2.
Bankowość
3.
Ekonometria
4.
Ekonomia integracji europejskiej
5.
Etyka gospodarcza
6.
Finanse międzynarodowe
7.
Finanse publiczne
8.
Geografia gospodarcza
9.
Gospodarka regionalna
10.
Gra kierownicza
11.
Instytucje gospodarki rynkowej
12.
Język obcy
13.
Kierowanie zespołami ludzkimi
14.
Komunikacja międzykulturowa
15.
Marketing
16.
Matematyka
17. Matematyka elementarna
18.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
19.
Mikroekonomia
20.
Negocjacje
21.
Ochrona własności intelektualnej
22.
Podstawy finansów
23.
Podstawy makroekonomii
24.
Polityka gospodarcza
25.
Polityka społeczna
26.
Prawo
27.
Przedmiot do wyboru I
28.
Przedmiot do wyboru II
29.
Rachunkowość
30.
Rynki finanasowe
31.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
32.
Statystyka opisowa
33.
Szkolenie BHP
34.
Technologia informacyjna*
35.
Tutorial I
36.
Tutorial II
37.
Tutorial III
38.
Ubezpieczenia
39.
Wychowanie fizyczne
40.
Wykład monograficzny
41.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Biznes międzynarodowy


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
E-marketing
2.
Firma w UE, programy pomocowe
3.
Kultura europejskiego biznesu
4.
Logistyka w obrocie międzynarodowym
5.
Przedsiębiorczość i innowacje
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Zarządzanie finansami
8.
Zarządzanie międzynarodowe
9.
Zarządzanie strategiczne

 


Specjalność: Rachunkowość


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ewidencja podatkowa
2.
Polityka rachunkowości
3.
Prawo spółek
4.
Rachunek kosztów
5.
Rachunkowość finansowa
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Sprawozdawczość finansowa
8.
Zarządzanie finansami
9.
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 


Specjalność: Ubezpieczenia


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Instytucje rynku ubezpieczeniowego
2.
Marketing i programy lojalnościowe w ubezpieczeniach
3.
Nowe kanały dystrybucji ubezpieczeń
4.
Przepisy prawne normujące działalność ubezpieczeniową
5.
Rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego
6.
Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Ubezpieczenia majątkowe
9.
Ubezpieczenia na życie
10.
Ubezpieczenia społeczne
11.
Zastosowanie matematyki i statystyki w ubezpieczeniach

 


Specjalność: Biznes azjatycki


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dalekowschodnie metody zarządzania
2.
Geografia gospodarcza Azji Południowo-Wschodniej
3.
Inwestycje azjatyckie w Polsce
4.
Kultura biznesu i negocjacje w krajach Azji
5.
Logistyka w obrocie międzynarodowym
6.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: UE-Azja
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Zarządzanie międzynarodowe
9.
Zarządzanie strategiczne

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza ekonomiczna
2.
Bankowość
3.
Ekonometria
4.
Ekonomia integracji europejskiej
5.
Etyka gospodarcza
6.
Filozofia
7.
Finanse międzynarodowe
8.
Finanse publiczne
9.
Geografia gospodarcza
10.
Gospodarka regionalna
11.
Gra kierownicza
12.
Instytucje gospodarki rynkowej
13.
Język obcy
14.
Kierowanie zespołami ludzkimi
15.
Marketing
16.
Matematyka
17. Matematyka elementarna
18.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
19.
Mikroekonomia
20.
Negocjacje
21.
Ochrona własności intelektualnej
22.
Podstawy finansów
23.
Podstawy makroekonomii
24.
Polityka gospodarcza
25.
Polityka społeczna
26.
Prawo
27.
Rachunkowość
28.
Rynki finansowe
29.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
30.
Socjologia
31.
Statystyka opisowa
32.
Szkolenie BHP
33.
Technologia informacyjna*
34.
Tutorial I
35.
Tutorial II
36.
Tutorial III
37.
Ubezpieczenia
38.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Biznes międzynarodowy


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
E-marketing
2.
Firma w UE, programy pomocowe
3.
Kultura europejskiego biznesu
4.
Logistyka w obrocie międzynarodowym
5.
Przedsiębiorczość i innowacje
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Zarządzanie finansami
8.
Zarządzanie międzynarodowe
9.
Zarządzanie strategiczne

 

 


Specjalność: Rachunkowość


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ewidencja podatkowa
2.
Polityka rachunkowości
3.
Prawo spółek
4.
Rachunek kosztów
5.
Rachunkowość finansowa
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Sprawozdawczość finansowa
8.
Zarządzanie finansami
9.
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
10.
Ewidencja podatkowa

 


Specjalność: Ubezpieczenia


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Instytucje rynku ubezpieczeniowego
2.
Marketing i programy lojalnościowe w ubezpieczeniach
3.
Nowe kanały dystrybucji ubezpieczeń
4.
Przepisy prawne normujące działalność ubezpieczeniową
5.
Rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego
6.
Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Ubezpieczenia majątkowe
9.
Ubezpieczenia na życie
10.
Ubezpieczenia społeczne
11.
Zastosowanie matematyki i statystyki w ubezpieczeniach

 

 


Specjalność: Biznes azjatycki


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dalekowschodnie metody zarządzania
2.
Geografia gospodarcza Azji Południowo-Wschodniej
3.
Inwestycje azjatyckie w Polsce
4.
Kultura biznesu i negocjacje w krajach Azji
5.
Logistyka w obrocie międzynarodowym
6.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: UE-Azja
7.
Seminarium dyplomowe
8.
Zarządzanie międzynarodowe
9.
Zarządzanie strategiczne
opublikowano: 12 grudnia 2008 08:02

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry