REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


 

Blok główny

 


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Algebra liniowa
2.
Algorytmy i struktury danych
3.
Analiza matematyczna
4.
Badania operacyjne
5.
Bazy danych
6.
Ekonometria
7.
Ekonomia
8.
Informatyka ekonomiczna
9.
Język obcy
10.
Kierowanie zespołami ludzkimi
11.
Komunikacja międzykulturowa
12. Matematyka elementarna
13.
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
14.
Narzędzia informatyki*
15.
Ochrona własności intelektualnej
16.
Podstawy finansów
17.
Podstawy informatyki
18.
Podstawy programowania
19.
Prawo
20.
Programowanie obiektowe
21.
Projektowanie systemów informatycznych
22.
Przedmiot do wyboru I
23.
Przedmiot do wyboru II
24.
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
25.
Rachunkowość
26.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
27.
Statystyka opisowa i ekonomiczna
28.
Systemy operacyjne
29.
Szkolenie BHP
30.
Technologia informacyjna
31.
Technologie sieciowe
32.
Tutorial I
33.
Tutorial II
34.
Tutorial III*
35.
Wychowanie fizyczne
36.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "A-ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Advanced"

 

 


Specjalność: Administrowanie systemami i sieciami komputerowymi


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aplikacje bazodanowe
2.
Architektura przetwarzania równoległego
3.
Bezpieczeństwo i ochrona danych
4.
Eksploatacja systemów i sieci
5.
Metody obliczeniowe informatyki
6.
Organizacja systemów oblicz. i sieci
7.
Projektowanie systemów i sieci
8.
Seminarium dyplomowe
9.
Sieciowe systemy operacyjne
10.
Wykład monograficzny
11.
Zarządzanie systemami i sieciami

 

 


Specjalność: Informatyka ekonomiczna


 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Cybernetyka w zarządzaniu
2.
Elementy sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe
3.
Hurtownie danych
4.
Inżynieria oprogramowania
5.
Języki internetowe
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Systemy ERP
8.
Systemy informatyczne e-biznesu
9.
Systemy informatyczne zarządzania
10.
Teoria prognoz i symulacji komputerowych
11.
Wykład monograficzny

 

Studia niestacjonarne

 

 


 

Blok główny

 

 


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Algebra liniowa
2.
Algorytmy i struktury danych
3.
Analiza matematyczna
4.
Badania operacyjne
5.
Bazy danych
6.
Ekonometria
7.
Ekonomia
8.
Informatyka ekonomiczna
9.
Język obcy
10.
Kierowanie zespołami ludzkimi
11. Matematyka elementarna
12.
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
13.
Narzędzia informatyki*
14.
Ochrona własności intelektualnej
15.
Podstawy finansów
16.
Podstawy informatyki
17.
Podstawy programowania
18.
Prawo
19.
Programowanie obiektowe
20.
Projektowanie systemów informatycznych
21.
Psychologia
22.
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
23.
Rachunkowość
24.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
25.
Socjologia
26.
Statystyka opisowa i ekonomiczna
27.
Systemy operacyjne
28.
Szkolenie BHP
29.
Technologia informacyjna
30.
Technologie sieciowe
31.
Tutorial I
32.
Tutorial II
33.
Tutorial III*
34.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "A-ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Advanced"

 


Specjalność: Administrowanie systemami i sieciami komputerowymi

 


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aplikacje bazodanowe
2.
Architektura przetwarzania równoległego
3.
Bezpieczeństwo i ochrona danych
4.
Eksploatacja systemów i sieci
5.
Metody obliczeniowe informatyki
6.
Organizacja systemów oblicz. i sieci
7.
Projektowanie systemów i sieci
8.
Seminarium dyplomowe
9.
Sieciowe systemy operacyjne
10.
Wykład monograficzny
11.
Zarządzanie systemami i sieciami

 


Specjalność: Informatyka ekonomiczna

 


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Cybernetyka w zarządzaniu
2.
Elementy sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe
3.
Hurtownie danych
4.
Inżynieria oprogramowania
5.
Języki internetowe
6.
Seminarium dyplomowe
7.
Systemy ERP
8.
Systemy informatyczne e-biznesu
9.
Systemy informatyczne zarządzania
10.
Teoria prognoz i symulacji komputerowych
11.
Wykład monograficzny

 

 

opublikowano: 12 grudnia 2008 08:02

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry