Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: INFORMATYKA, studia I stopnia (inżynierskie)

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Algebra liniowa
2.
Algorytmy i struktury danych
3.
Analiza matematyczna
4.
Architektura systemów komputerowych
5.
Bazy danych
6.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
7.
Fizyka
8.
Grafika komputerowa i wizualizacja
9.
Inżynieria oprogramowania
10.
Język obcy
11.
Języki i paradygmaty programowania
12.
Komunikacja człowiek-komputer
13.
Komunikacja międzykulturowa
14.
Matematyka dyskretna
15. Matematyka elementarna
16.
Metody probabilistyczne i statystyka
17.
Narzędzia informatyki*
18.
Ochrona własności intelektualnej
19.
Podstawy elektroniki
20.
Podstawy informatyki
21.
Podstawy programowania
22.
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
23.
Programowanie obiektowe
24.
Programowanie współbieżne
25.
Projekt interdyscyplinarny
26.
Przedmiot do wyboru I
27.
Przedmiot do wyboru II
28.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
29.
Systemy operacyjne
30.
Systemy wbudowane
31.
Szkolenie BHP
32.
Sztuczna inteligencja
33.
Technologie sieciowe
34.
Tutorial I
35.
Tutorial II
36.
Tutorial III*
37.
Wychowanie fizyczne
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "A-ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Advanced"

 

 


Specjalność: Systemy i sieci komputerowe


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aplikacje bazodanowe
2.
Architektura przetwarzania równoległego
3.
Bezpieczeństwo i ochrona danych
4.
Eksploatacja systemów i sieci
5.
Metody obliczeniowe informatyki
6.
Organizacja systemów oblicz. i sieci
7.
Projekt zespołowy
8.
Projektowanie systemów i sieci
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Sieciowe systemy operacyjne
11.
Wykład monograficzny
12.
Zarządzanie systemami i sieciami

 

 

 


Specjalność: Programowanie


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Architektura komputerów z elementami teorii automatów
2.
Elementy teorii translacji
3.
Języki asemblerowe
4.
Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych
5.
Programowanie w logice
6.
Projekt zespołowy
7.
Projektowanie systemów e-commerce
8.
Seminarium dyplomowe
9.
Technologie inteligentnych agentów
10.
Wykład monograficzny
11.
Zaawansowane metody programowania w językach C/C++
12.
Zaawansowane metody programowania w sieci

 


Specjalność: Teleinformatyka


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Inteligentne systemy telekomunikacyjne
2.
Podstawy telekomunikacji
3.
Projekt zespołowy
4.
Przetwarzanie sygnałów
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Systemy i sieci telekomunikacyjne
7.
Systemy telekomutacyjne
8.
Systemy teletransmisyjne
9.
Telekomunikacja bezprzewodowa
10.
Wykład monograficzny
11.
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

 

 


Specjalność: Grafika i animacja komputerowa (realizowana we współpracy z Purdue University)


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Animacja i wideo (Introduction to Animation, Advanced Animation)
2.
Grafika rastrowa (Raster Imaging)
3.
Grafika wektorowa i trójwymiarowa (Vector Illustration, 3D)
4.
Matematyczne aspekty grafiki i animacji komputerowej
5.
Modelowanie geometryczne (Modelling)
6.
Podstawy projektowania graficznego (Graphic Design, Technical Sketching)
7.
Programowanie w środowisku graficznym
8.
Projekt zespołowy
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Seminarium dyplomowe (Professional Practices)
11.
Technologie tworzenia aplikacji użytkowych (Web Development)
12.
Wprowadzenie do systemów multimedialnych
13.
Wprowadzenie do sztuki cyfrowej

 

 


Specjalność: Grafika i animacja komputerowa


Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Animacja i wideo
2.
Grafika rastrowa i wektorowa
3.
Grafika trójwymiarowa
4.
Matematyczne aspekty grafiki i animacji komputerowej
5.
Modelowanie geometryczne
6.
Podstawy projektowania graficznego
7.
Projekt zespołowy
8.
Ruch w animacji
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Wprowadzenie do systemów multimedialnych
11.
Wprowadzenie do sztuki cyfrowej
12.
Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej (wykład monograficzny)

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Algebra liniowa
2.
Algorytmy i struktury danych
3.
Analiza matematyczna
4.
Architektura systemów komputerowych
5.
Bazy danych
6.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
7.
Fizyka
8.
Grafika komputerowa i wizualizacja
9.
Inżynieria oprogramowania
10.
Język obcy
11.
Języki i paradygmaty programowania
12.
Komunikacja człowiek-komputer
13.
Matematyka dyskretna
14. Matematyka elementarna
13.
Metody probabilistyczne i statystyka
14.
Narzędzia informatyki*
15.
Ochrona własności intelektualnej
16.
Podstawy elektroniki
17.
Podstawy informatyki
18.
Podstawy programowania
19.
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
20.
Programowanie obiektowe
21.
Programowanie współbieżne
22.
Projekt interdyscyplinarny
23.
Psychologia
24.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
25.
Socjologia
26.
Systemy operacyjne
27.
Systemy wbudowane
28.
Szkolenie BHP
29.
Sztuczna inteligencja
30.
Technologie sieciowe
31.
Tutorial I
32.
Tutorial II
33.
Tutorial III*
34.
Algebra liniowa
35.
Algorytmy i struktury danych
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "A-ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Advanced"

 


Specjalność: Systemy i sieci komputerowe


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aplikacje bazodanowe
2.
Architektura przetwarzania równoległego
3.
Bezpieczeństwo i ochrona danych
4.
Eksploatacja systemów i sieci
5.
Metody obliczeniowe informatyki
6.
Organizacja systemów oblicz. i sieci
7.
Projekt zespołowy
8.
Projektowanie systemów i sieci
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Sieciowe systemy operacyjne
11.
Wykład monograficzny
12.
Zarządzanie systemami i sieciami

 


Specjalność: Programowanie


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Architektura komputerów z elementami teorii automatów
2.
Elementy teorii translacji
3.
Języki asemblerowe
4.
Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych
5.
Programowanie w logice
6.
Projekt zespołowy
7.
Projektowanie systemów e-commerce
8.
Seminarium dyplomowe
9.
Technologie inteligentnych agentów
10.
Wykład monograficzny
11.
Zaawansowane metody programowania w językach C/C++
12.
Zaawansowane metody programowania w sieci

 

 


Specjalność: Teleinformatyka


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Inteligentne systemy telekomunikacyjne
2.
Podstawy telekomunikacji
3.
Projekt zespołowy
4.
Przetwarzanie sygnałów
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Systemy i sieci telekomunikacyjne
7.
Systemy telekomutacyjne
8.
Systemy teletransmisyjne
9.
Telekomunikacja bezprzewodowa
10.
Wykład monograficzny
11.
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

 


Specjalność: Grafika i animacja komputerowa (realizowana we współpracy z Purdue University)


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Animacja i wideo (Introduction to Animation, Advanced Animation)
2.
Grafika rastrowa (Raster Imaging)
3.
Grafika wektorowa i trójwymiarowa (Vector Illustration, 3D)
4.
Matematyczne aspekty grafiki i animacji komputerowej
5.
Modelowanie geometryczne (Modelling)
6.
Podstawy projektowania graficznego (Graphic Design, Technical Sketching)
7.
Programowanie w środowisku graficznym
8.
Projekt zespołowy
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Seminarium dyplomowe (Professional Practices)
11.
Technologie tworzenia aplikacji użytkowych (Web Development)
12.
Wprowadzenie do systemów multimedialnych
13.
Wprowadzenie do sztuki cyfowej

 

 

 

 


Specjalność: Grafika i animacja komputerowa


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Animacja i wideo
2.
Grafika rastrowa i wektorowa
3.
Grafika trójwymiarowa
4.
Matematyczne aspekty grafiki i animacji komputerowej
5.
Modelowanie geometryczne
6.
Podstawy projektowania graficznego
7.
Projekt zespołowy
8.
Ruch w animacji
9.
Seminarium dyplomowe
10.
Wprowadzenie do systemów multimedialnych
11.
Wprowadzenie do sztuki cyfrowej
opublikowano: 15 grudnia 2008 07:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry