Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

 

kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA, studia II-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

 

Studia stacjonarne

 


Specjalność: Rekreacja i turystyka zdrowotna


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ćwiczenia terenowe
2.
Edukacja prozdrowotna
3.
Finanse przedsiębiorstw
4.
Formy i gry rekreacyjne do wyboru
5.
Geografia polityczna
6.
Hipoterapia
7.
Historia kultury
8.
Informatyka w turystyce i rekreacji
9.
Język obcy
10.
Masaż zdrowotny z odnową biologiczną
11.
Metody ilościowe w turystyce i rekreacji
12.
Obóz specjalistyczny
13.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
14.
Polityka turystyczna
15.
Praktyczne aspekty turystyki
16.
Produkt turystyczny
17.
Region turystyczny
18.
Rekreacja osób niepełnosprawnych
19.
Seminarium magisterskie
20.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
21.
Socjologia czasu wolnego
22.
Statystyka
23.
Szkolenie BHP
24.
Trening zdrowotny
25.
Turystyka uzdrowiskowa
26.
Turystyka wiejska
27.
Wykład monograficzny
28.
Zarządzanie jakością usług turystycznych
29.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

 

 


Specjalność: Zarządzanie turystyką


 

 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Badania marketingowe w turystyce
2.
Ćwiczenia terenowe
3.
E-biznes w turystyce
4.
Edukacja prozdrowotna
5.
Finanse przedsiębiorstw
6.
Fundusze strukturalne
7.
Geografia polityczna
8.
Historia kultury
9.
Informatyka w turystyce i rekreacji
10.
Inwestycje turystyczne
11.
Język obcy
12.
Metody ilościowe w turystyce i rekreacji
13.
Międzynarodowe organizacje turystyczne
14.
Obsługa ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
15.
Polityka turystyczna
16.
Praktyczne aspekty turystyki
17.
Produkt turystyczny
18.
Region turystyczny
19.
Seminarium magisterskie
20.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
21.
Socjologia czasu wolnego
22.
Statystyka
23.
Szkolenie BHP
24.
Trening zdrowotny
25.
Turystyka wiejska
26.
Wykład monograficzny
27.
Zarządzanie jakością usług turystycznych
28.
Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej
29.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
30.
Zarządzanie strategiczne

 

 


Specjalność: Turystyka międzynarodowa


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ćwiczenia terenowe
2.
Edukacja prozdrowotna
3.
Finanse przedsiębiorstw
4.
Fundusze strukturalne
5.
Geografia polityczna
6.
Historia kultury
7.
Informatyka w turystyce i rekreacji
8.
Język obcy
9.
Komunikacja i negocjacje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
10.
Marketing w międzynarodowym obrocie turystycznym
11.
Metody ilościowe w turystyce i rekreacji
12.
Międzynarodowe organizacje turystyczne
13.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
14.
Obsługa ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
15.
Polityka turystyczna
16.
Praktyczne aspekty turystyki
17.
Produkt turystyczny
18.
Region turystyczny
19.
Seminarium magisterskie
20.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
21.
Socjologia czasu wolnego
22.
Statystyka
23.
Szkolenie BHP
24.
Trening zdrowotny
25.
Turystyka w Unii Europejskiej
26.
Turystyka wiejska
27.
Wspólnotowe prawo gospodarcze
28.
Wykład monograficzny
29.
Zarządzanie jakością usług turystycznych
30.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

 


Specjalność: Promocja i edukacja zdrowotna


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Choroby niezakaźne, przewlekłe, jako przyczyny niepełnosprawności
2.
Choroby zakaźne o znaczeniu społecznym
3.
Elementy zdrowia publicznego
4.
Epidemiologia
5.
Formy opieki zdrowotnej
6.
Geografia turystyczna
7.
Historia kultury
8.
Informatyka w turystyce i rekreacji
9.
Język obcy
10.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
11.
Opieka nad kobietą w ciąży i ginekologii
12.
Opieka zdrowotna nad starzejącym się społeczeństwem
13.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
14.
Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna
15.
Podstawy rekreacji
16.
Podstawy turystyki
17.
Polityka turystyczna
18.
Prawo
19.
Produkt turystyczny
20.
Profilaktyka i diagnostyka schorzeń układu krążenia
21.
Profilaktyka i wczesna diagnostyka schorzeń nowotworowych
22.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
23.
Psychologia
24.
Region turystyczny
25.
Seminarium magisterskie
26.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
27.
Socjologia
28.
Socjologia czasu wolnego
29.
Symptomatologia i przegląd chorób wieku rozwojowego
30.
Szkolenie BHP
31.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
32.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
33.
Żywienie człowieka

 

 

Studia niestacjonarne

 


Specjalność: Rekreacja i turystyka zdrowotna


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ćwiczenia terenowe
2.
Edukacja prozdrowotna
3.
Finanse przedsiębiorstw
4.
Formy i gry rekreacyjne do wyboru
5.
Geografia polityczna
6.
Hipoterapia
7.
Historia kultury
8.
Informatyka w turystyce i rekreacji
9.
Masaż zdrowotny z odnową biologiczną
10.
Metody ilościowe w turystyce i rekreacji
11.
Obóz specjalistyczny
12.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
13.
Polityka turystyczna
14.
Praktyczne aspekty turystyki
15.
Produkt turystyczny
16.
Region turystyczny
17.
Rekreacja osób niepełnosprawnych
18.
Seminarium magisterskie
19.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
20.
Socjologia czasu wolnego
21.
Statystyka
22.
Szkolenie BHP
23.
Trening zdrowotny
24.
Turystyka uzdrowiskowa
25.
Turystyka wiejska
26.
Wykład monograficzny
27.
Zarządzanie jakością usług turystycznych
28.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

 


Specjalność: Zarządzanie turystyką


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Badania marketingowe w turystyce
2.
Ćwiczenia terenowe
3.
E-biznes w turystyce
4.
Edukacja prozdrowotna
5.
Finanse przedsiębiorstw
6.
Fundusze strukturalne
7.
Geografia polityczna
8.
Historia kultury
9.
Informatyka w turystyce i rekreacji
10.
Inwestycje turystyczne
11.
Metody ilościowe w turystyce i rekreacji
12.
Międzynarodowe organizacje turystyczne
13.
Obsługa ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
14.
Polityka turystyczna
15.
Praktyczne aspekty turystyki
16.
Produkt turystyczny
17.
Region turystyczny
18.
Seminarium magisterskie
19.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
20.
Socjologia czasu wolnego
21.
Statystyka
22.
Szkolenie BHP
23.
Trening zdrowotny
24.
Turystyka wiejska
25.
Wykład monograficzny
26.
Zarządzanie jakością usług turystycznych
27.
Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej
28.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
29.
Zarządzanie strategiczne

 

 


Specjalność: Turystyka międzynarodowa


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ćwiczenia terenowe
2.
Edukacja prozdrowotna
3.
Finanse przedsiębiorstw
4.
Fundusze strukturalne
5.
Geografia polityczna
6.
Historia kultury
7.
Informatyka w turystyce i rekreacji
8.
Komunikacja i negocjacje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
9.
Marketing w międzynarodowym obrocie turystycznym
10.
Metody ilościowe w turystyce i rekreacji
11.
Międzynarodowe organizacje turystyczne
12.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
13.
Obsługa ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
14.
Polityka turystyczna
15.
Praktyczne aspekty turystyki
16.
Produkt turystyczny
17.
Region turystyczny
18.
Seminarium magisterskie
19.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
20.
Socjologia czasu wolnego
21.
Statystyka
22.
Szkolenie BHP
23.
Trening zdrowotny
24.
Turystyka w Unii Europejskiej
25.
Turystyka wiejska
26.
Wspólnotowe prawo gospodarcze
27.
Wykład monograficzny
28.
Zarządzanie jakością usług turystycznych
29.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

 


Specjalność: Promocja i edukacja zdrowotna


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Choroby niezakaźne, przewlekłe, jako przyczyny niepełnosprawności
2.
Choroby zakaźne o znaczeniu społecznym
3.
Elementy zdrowia publicznego
4.
Epidemiologia
5.
Formy opieki zdrowotnej
6.
Geografia turystyczna
7.
Historia kultury
8.
Informatyka w turystyce i rekreacji
9.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
10.
Opieka nad kobietą w ciąży i ginekologii
11.
Opieka zdrowotna nad starzejącym się społeczeństwem
12.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
13.
Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna
14.
Podstawy rekreacji
15.
Podstawy turystyki
16.
Polityka turystyczna
17.
Prawo
18.
Produkt turystyczny
19.
Profilaktyka i diagnostyka schorzeń układu krążenia
20.
Profilaktyka i wczesna diagnostyka schorzeń nowotworowych
21.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
22.
Psychologia
23.
Region turystyczny
24.
Seminarium magisterskie
25.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
26.
Socjologia
27.
Socjologia czasu wolnego
28.
Symptomatologia i przegląd chorób wieku rozwojowego
29.
Szkolenie BHP
30.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
31.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
32.
Żywienie człowieka
opublikowano: 15 grudnia 2008 07:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry