REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA, studia II-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


 

Blok główny

 


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza i wizualizacja danych
2.
Analiza statystyczna w badaniach rynku
3.
Analiza wielowymiarowa
4.
Ekonometria dynamiczna i finansowa
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Inżynieria oprogramowania
7.
Język obcy
8.
Metoda reprezentacyjna
9.
Metody aktuarialne
10.
Podstawy zarządzania projektami
11.
Prognozowanie i symulacje
12.
Sieci komputerowe II
13.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
14.
Systemy informacyjne zarządzania
15.
Szkolenie BHP

 

 


Specjalność: Systemy informacyjne w biznesie


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza systemów informacyjnych
2.
Inteligentne systemy informacyjne
3.
Interfejs użytkownika-metodologia projektowania
4.
Projektowanie aplikacji multimedialnych
5.
Projektowanie i wdrażanie systemów informacyjnych
6.
Projektowanie systemów bazodanowych
7.
Seminarium magisterskie
8.
Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
9.
Wykład monograficzny
10.
Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi

 


Specjalność: Informatyczne sieci globalne


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza i projektowanie sieci komputerowych
2.
Bezpieczeństwo operacji elektronicznych
3.
Inteligentne systemy informacyjne
4.
Internetowe bazy danych
5.
Rozproszone systemy operacyjne
6.
Seminarium magisterskie
7.
Sieci teleinformatyczne
8.
Systemy zarządzania
9.
Wykład monograficzny
10.
Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi II

 


Specjalność: Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Badania operacyjne II
2.
Gry kierownicze
3.
Komputerowe wspomaganie procesów optymalizacji
4.
Logistyka w przedsiębiorstwie
5.
Optymalizacja stosowana
6.
Seminarium magisterskie
7.
Sieci neuronowe w analizach ekonomicznych
8.
Teoria podejmowania decyzji
9.
Wielokryterialne podejmowanie decyzji
10.
Wykład monograficzny

 

 

Studia niestacjonarne


 

Blok główny

 


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza i wizualizacja danych
2.
Analiza statystyczna w badaniach rynku
3.
Analiza wielowymiarowa
4.
Ekonometria dynamiczna i finansowa
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Inżynieria oprogramowania
7.
Metoda reprezentacyjna
8.
Metody aktuarialne
9.
Podstawy zarządzania projektami
10.
Prognozowanie i symulacje
11.
Sieci komputerowe II
12.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
13.
Systemy informacyjne zarządzania
14.
Szkolenie BHP

 


Specjalność: Systemy informacyjne w biznesie


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza systemów informacyjnych
2.
Inteligentne systemy informacyjne
3.
Interfejs użytkownika-metodologia projektowania
4.
Projektowanie aplikacji multimedialnych
5.
Projektowanie i wdrażanie systemów informacyjnych
6.
Projektowanie systemów bazodanowych
7.
Seminarium magisterskie
8.
Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
9.
Wykład monograficzny
10.
Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi

 


Specjalność: Informatyczne sieci globalne


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza i projektowanie sieci komputerowych
2.
Bezpieczeństwo operacji elektronicznych
3.
Inteligentne systemy informacyjne
4.
Internetowe bazy danych
5.
Rozproszone systemy operacyjne
6.
Seminarium magisterskie
7.
Sieci teleinformatyczne
8.
Systemy zarządzania
9.
Wykład monograficzny
10.
Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi II

 


Specjalność: Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Badania operacyjne II
2.
Gry kierownicze
3.
Komputerowe wspomaganie procesów optymalizacji
4.
Logistyka w przedsiębiorstwie
5.
Optymalizacja stosowana
6.
Seminarium magisterskie
7.
Sieci neuronowe w analizach ekonomicznych
8.
Teoria podejmowania decyzji
9.
Wielokryterialne podejmowanie decyzji
10.
Wykład monograficzny

 

 

opublikowano: 15 grudnia 2008 07:56

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry